Seminar 2

Hvordan løse bemanningskrisen
i eldreomsorgen

Seminaret er utarbeidet av Fagforbundet

Seminaret ledes av: 
Tone Foss Aspevoll, daglig leder i Agenda rådgivning

14:00

Heading

Åpning

ved seminarleder

14:05

Heading

Helsepersonellkommisjonens innstilling

Gunnar Bovim, professor og leder for helsepersonellkommisjonen

14:35

Heading

Samtale: Lokale eksempler på hvordan man lykkes

- Robin Amatucci, tillitsvalgt og helsefagarbeider ved Søreide sykehjem

- Linda Max Bøen-Halvorsen, verneombud ved Kamfjordhjemmet bo- og   behandlingssenter

- Sigrid Moen Dybdal, enhetsleder ved Kvaløysletta sykehjem i Tromsø

15:00

Heading

Debatt: Hva kan staten gjøre for at kommunene kan lykkes med personellutfordringen?

- Erlend Svardal Bøe, stortingsrepresentant for Troms Høyre

- Cecilie Myrseth, stortingsrepresentant for Troms Arbeiderpartiet

Det gis mulighet for spørsmål fra salen avslutningsvis.

15:30

Heading

Seminarslutt

Tryggere sammen

Kommunalkonferansen 2024 avholdes 5. - 6. juni 2024
på Quality Airport Hotel Gardermoen