Seminar 2

Fremtidens skole - laget rundt eleven

Seminaret er utarbeidet av Skolenes landsforbund og Fellesorganisasjonen (FO)

Seminarledere: 
Mette Johnsen Walker, forbundsleder i Skolenes landsforbund
Marit Selfors Isaksen, medlem av arbeidsutvalget i FO

14:00

Heading

Åpning

ved seminarlederne

14:05

Heading

Innledning

Marianne Singstad, førsteamanuensis i helsevitenskap ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge - psykisk helse og barnevern, NTNU

14:20

Heading

Innledning

14:30

Heading

Miljøterapeuter i skolen

Harald Eidsaa, rektor ved Blindheim ungdomsskole

14:45

Heading

Debatt og spørsmål fra salen

Deltakere:

- Harald Eidsaa

- Marianne Singstad

- Tor Nytun, miljøterapeut og leder for alternativ undervisning ved
Blindheim ungdomsskole

- Paul Tellef Hødnebø, styremedlem i SL Rogaland og tidligere miljøterapeut

Ledes av Mette Johnsen Walker og Marit Selfors Isaksen

15:30

Heading

Seminarslutt

Meld deg på Kommunalkonferansen 2022 - Morgendagens kommuner


Kommunalkonferansen 2022 avholdes 13. - 14. september 2022 på Clarion Hotel & Congress Oslo Airport.