Kommunalkonferansen 2024

SKJEBNETID OG 
FRAMTIDSTRO

I år fyller Kommunalkonferansen 30 år!

Jubileumskonferansen avholdes 5. - 6. juni 2024 på Quality Airport Hotel, Gardermoen.

Det er nå 450 påmeldte og konferansen er fulltallig for de som ønsker hotellrom.

Send en e-post til mns@lokommune.no hvis du ønsker å stå på venteliste.

Meld deg på konferansen

Streaming

Fjorårets Kommunalkonferanse ble streamet live fra Riksscenen i Oslo onsdag 16. juni 2021. Her kan du se opptaket av sendingen:

Kommunalkonferansen 2021 ble avholdt onsdag 16. juni kl. 10.00 - 15.00 fra Riksscenen i Oslo. Sendingen ligger nå ute, men er passordbeskyttet. Bruk passordet du fikk ved påmelding for å se sendingen, eller meld deg på konferansen og få tilsendt passordet via e-post.

Ikon kalender

16. juni 2021

Ikon klokke

Kl. 10.00 - 15.00

Ikon sted

kommunal.no

Ikon billett

Gratis, krever påmelding

Her ser du noen høydepunkter fra Kommunalkonferansene i 2020, 2021 og 2022. Konferansene i 2020 og 2021 var digitale på grunn av korona. Flere av bidragsyterne fra de digitale sendingene bidro også under årets fysiske konferanse i juni, blant annet bandet Offentlig Sektor, som står for musikken i denne videoen.

Om Kommunalkonferansen 2024

SKJEBNETID OG FRAMTIDS­TRO

Kommunalkonferansen 2024 avholdes 5. - 6. juni i år.

Konferansen blir den 30. i rekken og markeres som en jubileumskonferanse med tittelen «Skjebnetid og framtidstro".

Vi lever i en tid med mye uro preget av kriger og konflikter, klima- og naturendringer, økte klasseskiller og sosial uro. Samtidig har bruken av kunstig intelligens og robotisering skutt fart. Bildet av verden har endret karakter og vi lever i en skjebnetid. Norge, sammen med resten av verden, settes på prøve. Samtidig må vi ha tro på framtiden og at det går an å gjøre noe med de store utfordringene vi ser.

Våre handlinger og valg i dag har stor betydning for framtida. Vi setter premisser og rammer for hvordan de neste generasjonene vil få det. Våre valg vil være avgjørende for hvordan folk skal leve sine liv. Enten det er globale eller nasjonale utfordringer vil vi bli berørt lokalt. Konferansen vil derfor ta for seg noen av disse utfordringene og hvordan de berører oss. Vi vil se på hvilke veivalg som finnes og konsekvensene de gir. Målet er å skape kunnskap, engasjement og framtidstro.

Deltakerne møter selvsagt også forbundslederne i LO Kommune under konferansen. Daglig leder i Agenda rådgivning, Tone Foss Aspevoll, leder oss gjennom de to dagene.

JUBILEUMS­KONFERANSE

Kommunalkonferansen 2024 avholdes 5. - 6. juni 2024
på Quality Airport Hotel Gardermoen