Kommunalkonferansen 2021

Kommunalkonferansen 2021 skal etter planen avholdes i juni neste år. Mer informasjon om konferansen kommer her på nyåret. 

 

Dersom du har innspill til tema, innledere eller andre gode ideer for neste års konferanse, så oss gjerne en e-post! Tips kan sendes til mari.natvig.sandene@lokommune.no