Seminar 1

Forebygging barn og unge

Seminarprogrammet oppdateres fortløpende.

‍Seminaret utarbeides av Fagforbundet og Fellesorganisasjonen (FO)

14:00

Heading

Åpning

ved seminarleder

14:05

Heading

Innledning

Innleder kommer

14:20

Heading

Innledning

Innleder kommer

14:40

Heading

Panelsamtale

Deltakere kommer

Samtalen ledes av seminarleder

15:30

Heading

Seminarslutt

Tryggere sammen

Kommunalkonferansen 2024 avholdes 5. - 6. juni 2024
på Quality Airport Hotel Gardermoen