Seminar 1

Rom til å skape
- de praktiske og estetiske
fagenes plass i skolen

Seminaret er utarbeidet av Skolenes landsforbund og Creo.

Helt fra reform ´94 ble innført, så har spesialrommene sakte men sikkert blitt stengt ned eller ombygget til fordel for en mer teoretisk skole. Det holder ikke lengre med politiske løfter, visjoner og ønsker om en mer praktisk skolehverdag, om ikke skolene har plass til fremtidens håndverkere, fagarbeidere, kunstnere, musikere og scenearbeidere. Vi trenger alle disse utøverne for å skape gode levende samfunn over hele landet. Kommer disse løftene noen gang til å bli realiserte? Og hva skal til for å nå målene? Eller er det bare symbolpolitikk som skal se pent ut på papiret?

Seminaret ledes av:
Hans Ole Rian, forbundsleder i Creo
Bodil Gullseth, 2. nestleder i Skolenes landsforbund

14:00

Heading

Åpning

ved seminarlederne

14:05

Heading

Betydningen av de praktiske og estetiske fagene for læring og utvikling

Trine Kampmann-Jensen, førsteamanuensis ved fakultet for lærerutdanning og pedagogikk, Høgskolen i Innlandet

14:20

Heading

Innledning

Liv Runesdatter, vokalist, komponist og produsent

14:30

Heading

Innledning

Elise Waagen, stortingsrepresentant for Østfold Ap

14:40

Heading

Panelsamtale

- Marit Knutsdatter Strand, stortingsrepresentant for Oppland Senterparti

- Trine Kampmann-Jensen, førsteamanuensis ved Høgskolen i Innlandet

- Grete Wold, stortingsrepresentant for Vestfold SV

- Elise Waagen, stortingsrepresentant for Østfold Ap

Samtalen ledes av Hans Ole Rian og Bodil Gullseth

15:30

Heading

Seminarslutt

Tryggere sammen

Kommunalkonferansen 2023 avholdes 6. - 7. juni 2023
på Quality Airport Hotel Gardermoen‍