Innledere og bidragsytere på Kommunal 2020

   
Foto: Nadia Frantsen                                                 Foto: Knut Bry 

 

Selda Ekiz og Erik Aasheim skal lede årets digitale Kommunalkonferanse

Erik Aasheim 
har mer enn 30 års bakgrunn som journalist, Paris-korrespondent, forfatter, møteleder og grønn ministerrådgiver. Han har vært tilknyttet NRK i 15 år, blant annet som programleder for Dagsnytt 18, Ukeslutt, og TV-programmene Stereo og Nyhetsblikk. I åtte år var han korrespondent i Paris. I tillegg har han vært kommunikasjonsrådgiver for to klimaministre og kommunikasjonsdirektør for EAT Foundation og Gunhild A. Stordalen. Han har skrevet biografier om Eva Joly og Jonas Gahr Støre. I dag driver Erik innholdsbyrået Primus Productions hvor han også lager flere podkaster, blant annet for NRK og Sveriges Radio.

Selda Ekiz er fysiker og programleder. Hun er kjent for å ha ledet blant annet Newton, Barn Ingen Adgang, Påskemorgen, Klassequizen, Anno og Alle mot 1. Hun kan vise til flere gullruten-nominasjoner, og ble kåret til årets beste kvinnelige programleder i 2013. I 2016 ble Selda utnevnt som æresalumn ved Universitet i Bergen. Det var her hun tok mastergraden sin i fysikk, og fant lidenskapen for vitenskapsformidling. Selda er også forfatter. Hun har skrevet eksperimentboka “Barn Ingen Adgang” sammen med Håvard Paulsen og Per Kristian Grytdal, quizbøker med Hans Olav Lahlum og de populære lekseheftene “Smartere med Selda”. Selda har vokst opp i Sande i Vestfold. Det litt spesielle navnet hennes er tyrkisk, akkurat som foreldrene. Foto: Trond Isaksen 

Mette Nord er forbundsleder i Fagforbundet og styreleder i LO Kommune.

 


Foto: Trond Isaksen

Mimmi Kvisvik er forbundsleder i Fellesorganisasjonen (FO) og 2. nestleder i LO Kommunes styre. 

 


Foto: Bo Mathisen/Skolenes landsforbund

Anne Finborud er forbundsleder i Skolenes landsforbund. 

 


Foto: asamaria.com

Hans Ole Rian er forbundsleder i Creo - forbundet for kunst og kultur. 

 

 

Jan Olav Andersen er forbundsleder i EL og IT Forbundet. 

 

Guro Ødegaard er direktør ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA, OsloMet. Hun er utdannet sosiolog fra UiO. Som forsker har hun arbeidet med tema knyttet til demokrati, politikk og sivilsamfunn med et særlig fokus på ungdom. Hun har tidligere arbeidet som forsker ved Institutt for samfunnsforskning og vært leder for Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. Det kan også nevnes at Ødegård var leder for det regjeringsoppnevnt offentlige utvalget Barne-og ungdomsorganisasjonsutvalget, og sitter i dag i By- og levekårsutvalget som skal levere sin rapport innen utgangen av 2020.

 


Foto: Finn Oluf Nyquist

Helen Brandstorp er divisjonsdirektør i Helsedirektoratet og sentral i håndteringen av pandemien med et overordnet ansvar for både beredskap, kommunikasjon, global helse og analysearbeidet. Med seg i den jobben har hun erfaring som ung og ivrig lege i åtte år i Tana kommune i Øst-Finnmark, og analysearbeid på helsetjenester i inn og utland, rike og fattige, i over 20 år. Doktorgraden hennes handlet om lokalt, tverrfaglig teamarbeid.

 

Jørgen Randers er professor emeritus i klimastrategi ved Handelshøyskolen BI. Han har hele veien arbeidet med globale framtidsspørsmål, og spesielt med klima- og energipolitikk. Randers har vært rektor for Handelshøyskolen BI, visegeneraldirektør i WWF International, styreleder i tre banker, og ledet regjeringens Lavutslippsutvalg i 2005-2006. Han driver nå utstrakt foredrags- og rådgivningsaktivitet over hele verden, spesielt i Kina. Randers har skrevet mange artikler og bøker, etter at han var medforfatter av The Limits to Growth i 1972, blant annet 2052 – A Global Forecast for the Next Forty Years i 2012 og Transformation is feasible! i 2018.

 


Foto: AUF

Ina Libak var leder for AUF, Norges største politiske ungdomsorganisasjon fra 2018-2020. Hun var den første kvinnelige lederen på tolv år. Hun har vært medlem i AUF siden 2006. Ina Libak ble politisk aktiv etter å ha sett "En ubehagelig sannhet". Den gjorde henne så bekymret for klimaendringene at hun begynte å dusje i kaldt vann og meldte seg inn i Natur og Ungdom. I valget i 2007 ble hun landets yngste kommunestyrerepresentant, da hun ble valgt inn i Averøy. Hun er valgt inn i det nye fylkestinget i Viken og har en periode bak seg i fylkestinget i Akershus. Ina Libakk er utdannet sosionom. Hun har vokst opp i Løten og på Averøy. I dag bor hun i Ås, hvor hun nylig ble valgt inn i kommunestyret.

 

Sigrun Aasland er nestleder i Tankesmien Agenda. Hun kommer fra stillingen som daglig leder for Damvad Norge. Aasland har bakgrunn fra Norfund, Pöyry Management Consulting og i Verdensbanken. Agendas fagsjef har også erfaring som politisk rådgiver for SVs stortingsgruppe og som leder for Norsk studentunion. Hun har en mastergrad i økonomi fra Johns Hopkins University School of Advanced International Studies (SAIS) i Washington D.C., og Cand. mag. i sammenlignende politikk fra Universitetet i Bergen. Sigrun er medforfatter på Agendanotatet "Totalberedskap i Norge - Er vi klare for en krise?", som kom ut tidligere i år. Hun skal innlede med utgangspunkt i dette notatet under årets Kommunal. 

 

Yngvar Andersen er en av dem som har jobbet lengst med personlig trening i Norge. Han startet sin egen treningskjede med personlig trening, Mykjemeir, allerede i 2005. 10 år etter solgte han bedriften for å frigjøre tid til det han virkelig brenner for: Å inspirere folk over hele landet til mer trening, en sunnere livsstil og mer bevegelse i hverdagen gjennom foredrag, work shops og treningsreiser. Yngvar har nemlig kjent på egen kropp hvor mye bevegelse, trening og et bra kosthold har å si for hvordan man har det. Både fysisk og mentalt. Han var selv inaktiv og overvektig i barndommen. Så begynte han å trene, endret livsstil og opplevde hvor fantastisk det er å ha en sunn kropp som spiller på lag. Yngvar vet hvor vanskelig det kan være å begynne, men også hvor lite som skal til og hvor enkelt det kan gjøres. Og ikke minst kan han triksene for å lykkes – også over tid.

 

Tone Foss Aspevoll er seniorrådgiver i Agenda Rådgivning. Hun jobber med strategiutvikling, organisasjons- og lederutvikling, posisjonering, myndighetskontakt, krisehåndtering og medietrening. Hun holder en rekke kurs innen lobbyarbeid, taleskriving og mediearbeid. Hun er tidligere leder for kommunikasjon og myndighetskontakt i Barneombudet, informasjonsleder for SVs stortingsgruppe, informasjonssjef i Bellona og journalist og nyhetssjef i Klassekampen. Tone har hovedfag i medievitenskap fra UiB og masterkurs i ledelse fra BI

 

Live Bakke Finne er forsker ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI), forskningsgruppe for arbeidspsykologi. Hun har  en doktorgrad i psykologi fra NTNU. Ved STAMI forsker hun på sammenhenger mellom psykososialt/organisatorisk arbeidsmiljø og helse, først og fremst psykisk helse. For tiden er hun blant annet involvert i forskningsprosjektet "Kartlegging av vold og trusler om vold blant barnevernsansatte i Oslo kommune".

 

 

Vigdis Fagerholm er utdannet klinisk sosionom, og har de siste 12 årene vært ansatt ved Regional sikkerhetsseksjon (RSA) ved Oslo universitetssykehus. Pasientene ved RSA har alvorlig psykisk lidelse og voldsproblematikk, og Vigdis har flere ganger vært vitne til at kollegaer har blitt hardt skadet av innlagte pasienter. Vigdis har videreutdanning i klinisk helsearbeid med fordypning i Psykisk helse. Masteroppgaven tok for seg opplevelsen av å være foreldre til voksne barn med alvorlig psykisk lidelse og voldsproblematikk. Vigdis har også videreutdanning i voldsrisikovurdering og håndtering. Hun er per i dag frikjøpt fra stillingen sin som klinisk sosionom for å være foretakstillitsvalgt i OUS.

 

Sara Bell er leder av Fagforbundet Bergen. Hun har en bachelorgrad i kultur- og språkmøtestudier fra Roskilde universitet og har jobbet i det statlige akuttbarnevernet og som oppsøkende sosialarbeider i Utekontakten i Bergen kommune.

 

 

Marit Roxrud Leinhardt er nytilsatt avdelingsdirektør for arbeidsgiverpolitikk i KS. Hun er utdannet sykepleier og har 20 års erfaring som leder i kommunehelsetjenesten.

 


Foto: Birgit Dannenberg/Fagforbundet

Anne Green Nilsen er medlem av Fagforbundets arbeidsutvalg. 

 

Even Aas er konserndirektør i Kongsberggruppen ASA. Han har tidligere jobbet i LO og vært politisk rådgiver og statssekretær for handel og skipsfart i Utenriksdepartementet. Han er utdannet økonom fra Universitetet i Oslo.

 

Rolf Andersen er forsker ved Fafo. Han har jobbet med en rekke tema innenfor arbeidskraftstrategier og kompetansebehov i arbeidslivet. Han har blant annet vært med å kartlagt den digitale kompetansen hos arbeidstakere i flere ulike bransjer. Andersen var en del av forskerteamet som stod bak rapporten "Maritim kompetanse i en digital fremtid". 

 

Jens Folland er 35 år og jobber som seniorrådgiver for politikk og samfunnskontakt i Norsk Sjøoffisersforbund. Fra før har han selv jobbet som sjøoffiser over hele verden innen offshorenæringen. Han er svært interessert i nettopp fremtidens arbeidskraft og kompetansebehov, og har mange meninger om dette.

   

Hege Knarvik Sande er generalsekretær i Norsk kulturforum siden 2017. Norsk kulturforum er kompetanse- og interesseorganisasjon for den lokale kultursektoren. Hun har master i Kultur og idéhistorie/teatervitenskap fra Universitet i Oslo og en bachelor i statsvitenskap fra UiO. Knarvik Sande har gjennom nåværende og  tidligere arbeid spesialisert seg på kunst- og kulturpolitikk. 

 


Vidar Lund er styreleiar i Norsk Bibliotekforening, og til vanleg biblioteksjef i Levanger kommune. Han er utdanna bibliotekar frå Høgskolen i Oslo og Akershus (no OsloMet), med litt vidareutdanning i organisasjon og leiing frå Høgskolen i Hedmark (no Innlandet). Han har vore biblioteksjef og fylkesbiblioteksjef ulike stader frå 2003, med brei røynsle i både planlegging og drift av folkebibliotek. Han har tidlegare site i Fag bibliotek i Fagforbundet.

 


Foto: Hans Jørgen Brun

Anine Smith har de siste tre årene vært leder av Fargespill i Oslo. Hun er utdannet innen pedagogikk, kommunikasjon, medievitenskap og teater og har tidligere jobbet som journalist og produsent i NRK, som samfunnskontakt i UKM Norge og som seniorrådgiver for Senter for IKT i utdanningen, underlagt Kunnskapsdepartementet. Hun er særlig opptatt av barn og unges mulighet for medvirkning på egne arenaer, og utvikling av disse.

Fargespill er en kunstnerisk organisasjon som lager sceneforestillinger med barn og unge i aldersgruppen 7-25 år, fra hele verden. Kompaniet startet opp i Bergen for 16 år siden og har siden den gang spilt på store offentlige arrangementer som Nobels Fredsfest og Sykkel VM. Fargespill har opptrådt for de fleste norske ministre og mesteparten av Europas kongehus. Gruppen har gitt ut to album, blitt nominert til Spellemannspris og Nobels Fredspris.

 
  


Foto: Stortinget

Jonas Gahr Støre er partileder for Arbeiderpartiet. Han var utenriksminister fra 2005 til 2012, og helse- og omsorgsminister fra 2012 til 2013. Støre er utdannet statsviter og har bakgrunn fra embetsverket og humanitære organisasjoner, blant annet som generalsekretær i Røde Kors. Denne perioden er han medlem av Utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget. 

 


Foto: Stortinget

Audun Lysbakken er partileder og parlamentarisk leder for SV. Han var barne-, likestillings og inkluderingsminister fra 2009 til 2012. Lysbakken har sittet på Stortinget i flere perioder, og har sittet i ulike komiteer. Denne perioden er han medlem av Utenriks- og forsvarskomiteen. Lysbakken har grunnfag i fransk og sammenlignende politikk fra Universitetet i Bergen. 

  


Foto: Stortinget

Trygve Slagsvold Vedum er partileder for Senterpartiet. Han har vært innvalgt på Stortinget fra Hedmark siden høsten 2005. Slagsvold Vedum var landbruksminister i Jens Stoltenbergs andre regjering fra juni 2012 til regjeringsskiftet etter stortingsvalget i 2013. Siden høsten 2013 har han vært medlem av Stortingets finanskomité. Slagsvold Vedum er utdannet agronom fra Jønsberg landbruksskole, og har grunnfag i sosiologi og mellomfag i statvitenskap fra Universitetet i Oslo.

 


Foto: Einar Aslaksen

Bjørnar Moxnes har siden 2012 vært partileder for Rødt. Han er partiets eneste stortingsrepresentant, og ble valgt inn under Stortingsvalget i 2017. Moxnes er medlem av Stortingets finanskomité. Han er utdannet sosiolog fra Universitetet i Oslo.

 


Foto: Stortinget

Une Bastholm er partileder i Miljøpartiet De Grønne (MDG). Hun er partiets eneste stortingsrepresentant, og sitter i Energi- og miljøkomiteen og Finanskomiteen. Bastholm ble tidlig politisk aktiv og har erfaring fra organisasjoner som Framtiden i Våre Hender, AUF, Naturvernforbundet og Dyrevernalliansen. Hun ble med i MDG i 2010, og har tidligere hatt en rekke ulike verv i partiet lokalt og nasjonalt. Une har bakgrunn som gründer, og var med å starte en familiedrevet butikk i Trondheim med dagligvarer som er miljøvennlige, rettferdig handlede og dyrevennlige. Hun har utdanning fra Tyskland, Wales og Norge med master i internasjonal sikkerhetspolitikk.

 

 

Jonna Støme debuterte som standupkomiker for nesten tjue år siden. Han har en uimotståelig sjarm, et smittende smil og en unik evne til å finne stor humor i bittesmå hverdagslige ting. I 2010 ble Jonna nominert til Komiprisen for forestillingen «Fargerikt faenskap». Året etter var han en del av publikumssuksessen «HumorGalla», med blant annet Thomas Giertsen og Espen Eckbo på Latters hovedscene. Siden har han vært med på flere versjoner av både Julelatter og Sommerlatter og underholdt på små og store scener og arrangementer over hele Norge. Han har også bred erfaring som TV-fjes og programleder, blant annet som en del av gullrekka på NRK i underholdningsprogrammet «Showbiz». 

    


Foto: Torbjørn Tandberg/KMD

Nikolai Astrup (H) ble utnevnt til kommunalminister i januar 2020. I perioden januar 2019 til januar 2020 var han digitaliseringsminister. Han er medlem av FNs generalsekretærs høynivåpanel for digitalt samarbeid. Fra januar 2018 til januar 2019 var Astrup utviklingsminister. Astrup er utdannet statsviter, med bachelorgrad i internasjonal politikk og mastergrad i europeisk politikk og styring, begge fra London School of Economics and Political Science. Han har vært innvalgt på Stortinget siden 2009 og var leder i Oslo Høyre fra 2012 til 2018. På Stortinget har Astrup vært medlem i energi- og miljøkomiteen, transport- og kommunikasjonskomiteen og finanskomiteen. Astrup var ansvarlig redaktør i tidsskriftet Minerva 2001–2008. Han er gift og har tre barn.

 


Foto: Trond Isaksen

Hans-Christian Gabrielsen ble valgt til leder i LO på kongressen i 2017. Han kommer fra Fellesforbundet. Gabrielsen har tidligere vært LOs andre nestleder i fire år og forbundssekretær i Fellesforbundet. I LO har Gabrielsen ansvar for blant annet næringspolitikk, miljø og klima, bedriftsdemokrati og samarbeidet mellom LO, Norsk Sjømannsforbund og Norsk Sjøoffisersforbund.

 


Foto: Maria Gossé Highres

Susanne Kaluza leder Stiftelsen Litteraturhuset der hun jobber for å spre leseglede og litteratur til folket, verne om ytringsfriheten og bidra til en mer kunnskapsbasert offentlig samtale. Hun er kåret til en av landets 10 største ledertalenter av E24, Årets Meningsbærende Redaktør av Redaktørforeningen, Årets Kvinnelige Medieledertalent av Medienettverket og en av landets 100 mektigste kvinner av Kapital. Kaluza har i mange år vært en tydelig stemme innen spørsmål knyttet til kvinner og likestilling. Hun har gitt ut fire bøker på Aschehoug, Forlaget Press og Respublica. Den siste, Abortkamp/Maktkamp kom i 2019 og er en antologi til forsvar for abortloven. Kaluza er utdannet ved Journalisthøyskolen i Oslo, har vært journalist og redaktør i femten år, jobbet med samfunnsansvar og ledet et selskap som arbeider for likestilling i næringslivet. Kaluza har tre barn og er innvalgt som varamedlem i Oslo bystyre for Arbeiderpartiet.

 

Wasim Zahid er lege med spesialisering innen hjertesykdommer. Han sitter i kommunestyret i Bærum på vegne av Arbeiderpartiet. Wasim er kjent fra NRK-serien «Hva feiler det deg» og har i mange år drevet med folkeopplysning om helse via sosiale medier. 

 

 

Kunstneriske bidragsytere


Foto: Jørgen Nordby

Når Pål Moddi Knutsen går på scenen vet du aldri helt sikkert hvilken versjon av senjaværingen du får. Men uansett om det er sensurerte sanger fra alle verdenshjørner, tonesatte dikt av nordnorske storheter som Helge Stangnes og Arvid Hanssen, eller klassikere som "House by the Sea" eller "Nordnorsk julesalme", fremføres det med smittende engasjement og glødende tilstedeværelse.

 

I GURLS finner du tre av landets mest ettertraktede musikere i noe de selv kaller et musikalsk friminutt. Med lekende overskudd, trillende selvtillit og med den unike erfaringen disse tre har, er de sammen både en varsom og trampefunky enhet av boblende og umiddelbar formidling med dybde. Debutplata "Run Boy, Run" er blitt en sjangeroverskridende heksebrygg der gjengen lyrisk leker seg med, og spiller på kjønnsroller og normer, humor og (konfronterende) kvinnelig seksualitet. Forfriskende og skamløst, som det jo selvfølgelig burde være. GURLS har vunnet Spellemannspris, varmet opp for a-ha i Oslo Spektrum, og spilt konserter på Færøyene, Svalbard og i Beirut.

I GURLS hører vi Ellen Andrea Wang, kjent fra Pixel, soloprosjekter og samarbeid med blant andre Manu Katché og Marilyn Mazur på bass og vokal. Vi hører Hanna Paulsberg, som startet trioen, på saxofon og sang. Hun gir også ut plater med Hanna Paulsberg Concept og har spilt med Bobo Stenson, Chick Corea og Bugge Wesseltofts New Conception of Jazz. Til sist hører vi sangeren Sofie Tollefsbøl, som med bandet Fieh er i ferd med å gjøre stor suksess på egenhånd.

 

 

Catharina Chen og Frode Haltli møttes første gang under Expo 2010 i Shanghai, og har siden den gang samarbeidet jevnlig, blant annet gjennom "Trekkolinokonserten", som oppsto etter et initiativ fra Rikskonsertene, og som de har spilt for mange skolebarn i Oslo siden 2014. De har også spilt et bredt repertoar på konserter og festivaler gjennom disse årene, alt fra klassisk musikk, via folkemusikk til samtidsmusikk. I 2020 spilte de en av de første digitale konsertene i Koronerulling fra Sentralen, den ble også sendt på NRK TV.

Catharina Chen (f. 1985) er en norsk fiolinist. Hun regnes som en av de mest lovende unge, norske utøvere innen klassisk musikk. Hun har vært solist med alle de store norske orkestrene, samt orkestre i både Kina og USA. Hun er, som en av tidenes yngste, 1. konsertmester ved Den Norske Opera & Ballett. Catharina Chen har fått en rekke høytragende priser, blant annet Oslo kommunes kulturpris som yngste norske musiker. Chen ble utnevnt til Intro-Klassisk med Rikskonsertene (2-årig lanseringsprogram) fra 2009 til 2011 og «New Master on Tour» i Nederland fra 2010 til 2012. Hun var førsteprisvinner og grand-prisvinner (for hele konkurransen) i den tredje internasjonale Gnessin-fiolinkonkurransen i Moskva, og tok andre premie i den internasjonale +iolinkonkurransen i București i Romania (2007).

Frode Haltli (f. 1975) har opptrådt med samme selvfølgelighet på samtidsfestivaler i Warsawa, Witten og Huddersfield som på internasjonale kammermusikk-, jazz- og folkemusikkfestivaler. Han begynte å spille trekkspill som 7-åring, og vant de neste årene en rekke nasjonale konkurranser. Haltli studerte ved Norges musikkhøgskole, videre ved Det Kgl Danske Musikkonservatorium hvor han ble uteksaminert fra Solistklassen i 2000. I 2001 ble han kåret til Rikskonsertenes «Årets unge solist». Frode Haltli har utgitt en rekke plater, senest "Avant Folk" (2018) og «Border Woods» (2019). Debutalbumet «Looking on Darkness» (ECM 2002) mottok Spelemannprisen i kategorien samtidsmusikk. Han spiller jevnlig i trioen POING, og har hatt et langvarig samarbeid med saxofonisten Trygve Seim, noe som bl.a. har resultert i duoalbumet "Yeraz (ECM 2008) og "Rumi Songs" (ECM 2016).