Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen
7. - 8. november 2018 


Årets kommunalkonferanse er en tidlig oppkjøring til kommune- og fylkestingsvalget i 2019. Vi inviterer tillitsvalgte, medlemmer og ansatte i forbundene i LO Kommune til et spennende verksted med politikk, debatt, erfarings- og kunnskapsutveksling, kunst og kultur.

Temaene for årets konferanse er digitalisering og ny teknologi, næring og samfunnsplanlegging, klasse og ulikhet, sentrum og periferi.

Digitale løsninger og ny teknologi endrer stadig måten vi arbeider på. Fagbevegelsen må være rustet til å møte disse endringene. Å sikre ansattes personvern, ytringsfrihet, innflytelse og kompetanse er viktigere enn noensinne. Vi må jobbe for å inkludere dem som faller utenfor i den digitale hverdagen. Digitalt utenforskap henger ofte sammen med utenforskap på andre områder. Derfor er klasse og ulikhet også tema under årets konferanse.

Vi spør ikke om vi har råd til framtida. Det har vi. Spørsmålet er hvordan politiske veivalg skaper nye, bærekraftige arbeidsplasser, rettferdig omfordeling og et samfunn som ivaretar alle  - uavhengig av sosial og økonomisk bakgrunn og hvor i landet en bor.

Velkommen til Kommunal ´18! 

Mette Nord
styreleder
LO Kommune

 


 

Politisk markering 8. november

politiskmarkeringlo.jpg

 

LO og forbundene arrangerer politisk markering utenfor Stortinget torsdag 8. november kl. 14.30.

LO Kommune oppfordrer deltakere på Kommunalkonferansen 2018 til å delta på markeringen.

Det er satt opp buss fra konferansehotellet med avgang kl. 13.30 som frakter deltakerne til Oslo sentrum. Bussen har plass til 54 personer. 

Om markeringen:

• Pensjonsopptjening for hele inntekten, hele livet – for alle!
• Det skal lønne seg å jobbe.- pensjon fra første krone!
• Kvinner, unge og lavlønte taper mest på dagens ordning – på tide med endring!

Pensjon fra første krone! Det har vært kravet fra LOs side over lang tid. Nå kommer saken endelig opp i Stortinget, etter forslag fra Arbeiderpartiet og SV. En lovendring vil bety særlig mye for de som har lave inntekter og en dårlig tjenestepensjon – mange av dem er kvinner i privat sektor.

Det er på tide å sluttføre pensjonsreformen ved å sikre at også lavtlønte – og særlig kvinner – får samme rettigheter som det som er vanlig i høytlønte mannsyrker.

Bli med oss og vis politikerne din støtte til dette rettferdige kravet.
Møt opp utenfor Stortinget 8. november kl. 14.30

Foreløpig program:
- Appeller ved LO-leder Hans-Christian Gabrielsen, forbundsledere med flere
- Kulturelt innslag v/Tove Bøygard

Trykk her for å lese mer om markeringen på Facebook. 

 

 

Kulturinnslagene støttes av

kulturinnslagenestttesav.jpg