programkommunalkonferansen2020.jpg
programkommunalkonferansen2020side2.jpg
programkommunalkonferansen2020seminarer.jpg
programkommunalkonferansen2020side4.jpg

 

 

Innledere og bidragsytere på Kommunal 2020

   
Foto: Nadia Frantsen                                                 Foto: Knut Bry 

 

Selda Ekiz og Erik Aasheim skal lede årets digitale Kommunalkonferanse

Erik Aasheim 
har mer enn 30 års bakgrunn som journalist, Paris-korrespondent, forfatter, møteleder og grønn ministerrådgiver. Han har vært tilknyttet NRK i 15 år, blant annet som programleder for Dagsnytt 18, Ukeslutt, og TV-programmene Stereo og Nyhetsblikk. I åtte år var han korrespondent i Paris. I tillegg har han vært kommunikasjonsrådgiver for to klimaministre og kommunikasjonsdirektør for EAT Foundation og Gunhild A. Stordalen. Han har skrevet biografier om Eva Joly og Jonas Gahr Støre. I dag driver Erik innholdsbyrået Primus Productions hvor han også lager flere podkaster, blant annet for NRK og Sveriges Radio.

Selda Ekiz er fysiker og programleder. Hun er kjent for å ha ledet blant annet Newton, Barn Ingen Adgang, Påskemorgen, Klassequizen, Anno og Alle mot 1. Hun kan vise til flere gullruten-nominasjoner, og ble kåret til årets beste kvinnelige programleder i 2013. I 2016 ble Selda utnevnt som æresalumn ved Universitet i Bergen. Det var her hun tok mastergraden sin i fysikk, og fant lidenskapen for vitenskapsformidling. Selda er også forfatter. Hun har skrevet eksperimentboka “Barn Ingen Adgang” sammen med Håvard Paulsen og Per Kristian Grytdal, quizbøker med Hans Olav Lahlum og de populære lekseheftene “Smartere med Selda”. Selda har vokst opp i Sande i Vestfold. Det litt spesielle navnet hennes er tyrkisk, akkurat som foreldrene. Foto: Trond Isaksen 

Mette Nord er forbundsleder i Fagforbundet og styreleder i LO Kommune.

 


Foto: Trond Isaksen

Mimmi Kvisvik er forbundsleder i Fellesorganisasjonen (FO) og 2. nestleder i LO Kommunes styre. 

 


Foto: Bo Mathisen/Skolenes landsforbund

Anne Finborud er forbundsleder i Skolenes landsforbund. 

 


Foto: asamaria.com

Hans Ole Rian er forbundsleder i Creo - forbundet for kunst og kultur. 

 

 

Jan Olav Andersen er forbundsleder i EL og IT Forbundet. 

 

Guro Ødegaard er direktør ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA, OsloMet. Hun er utdannet sosiolog fra UiO. Som forsker har hun arbeidet med tema knyttet til demokrati, politikk og sivilsamfunn med et særlig fokus på ungdom. Hun har tidligere arbeidet som forsker ved Institutt for samfunnsforskning og vært leder for Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. Det kan også nevnes at Ødegård var leder for det regjeringsoppnevnt offentlige utvalget Barne-og ungdomsorganisasjonsutvalget, og sitter i dag i By- og levekårsutvalget som skal levere sin rapport innen utgangen av 2020.

 


Foto: Finn Oluf Nyquist

Helen Brandstorp er divisjonsdirektør i Helsedirektoratet og sentral i håndteringen av pandemien med et overordnet ansvar for både beredskap, kommunikasjon, global helse og analysearbeidet. Med seg i den jobben har hun erfaring som ung og ivrig lege i åtte år i Tana kommune i Øst-Finnmark, og analysearbeid på helsetjenester i inn og utland, rike og fattige, i over 20 år. Doktorgraden hennes handlet om lokalt, tverrfaglig teamarbeid.

 

Jørgen Randers er professor emeritus i klimastrategi ved Handelshøyskolen BI. Han har hele veien arbeidet med globale framtidsspørsmål, og spesielt med klima- og energipolitikk. Randers har vært rektor for Handelshøyskolen BI, visegeneraldirektør i WWF International, styreleder i tre banker, og ledet regjeringens Lavutslippsutvalg i 2005-2006. Han driver nå utstrakt foredrags- og rådgivningsaktivitet over hele verden, spesielt i Kina. Randers har skrevet mange artikler og bøker, etter at han var medforfatter av The Limits to Growth i 1972, blant annet 2052 – A Global Forecast for the Next Forty Years i 2012 og Transformation is feasible! i 2018.

 


Foto: AUF

Ina Libak var leder for AUF, Norges største politiske ungdomsorganisasjon fra 2018-2020. Hun var den første kvinnelige lederen på tolv år. Hun har vært medlem i AUF siden 2006. Ina Libak ble politisk aktiv etter å ha sett "En ubehagelig sannhet". Den gjorde henne så bekymret for klimaendringene at hun begynte å dusje i kaldt vann og meldte seg inn i Natur og Ungdom. I valget i 2007 ble hun landets yngste kommunestyrerepresentant, da hun ble valgt inn i Averøy. Hun er valgt inn i det nye fylkestinget i Viken og har en periode bak seg i fylkestinget i Akershus. Ina Libakk er utdannet sosionom. Hun har vokst opp i Løten og på Averøy. I dag bor hun i Ås, hvor hun nylig ble valgt inn i kommunestyret.

 

Sigrun Aasland er nestleder i Tankesmien Agenda. Hun kommer fra stillingen som daglig leder for Damvad Norge. Aasland har bakgrunn fra Norfund, Pöyry Management Consulting og i Verdensbanken. Agendas fagsjef har også erfaring som politisk rådgiver for SVs stortingsgruppe og som leder for Norsk studentunion. Hun har en mastergrad i økonomi fra Johns Hopkins University School of Advanced International Studies (SAIS) i Washington D.C., og Cand. mag. i sammenlignende politikk fra Universitetet i Bergen. Sigrun er medforfatter på Agendanotatet "Totalberedskap i Norge - Er vi klare for en krise?", som kom ut tidligere i år. Hun skal innlede med utgangspunkt i dette notatet under årets Kommunal. 

 

Yngvar Andersen er en av dem som har jobbet lengst med personlig trening i Norge. Han startet sin egen treningskjede med personlig trening, Mykjemeir, allerede i 2005. 10 år etter solgte han bedriften for å frigjøre tid til det han virkelig brenner for: Å inspirere folk over hele landet til mer trening, en sunnere livsstil og mer bevegelse i hverdagen gjennom foredrag, work shops og treningsreiser. Yngvar har nemlig kjent på egen kropp hvor mye bevegelse, trening og et bra kosthold har å si for hvordan man har det. Både fysisk og mentalt. Han var selv inaktiv og overvektig i barndommen. Så begynte han å trene, endret livsstil og opplevde hvor fantastisk det er å ha en sunn kropp som spiller på lag. Yngvar vet hvor vanskelig det kan være å begynne, men også hvor lite som skal til og hvor enkelt det kan gjøres. Og ikke minst kan han triksene for å lykkes – også over tid.

 

Tone Foss Aspevoll er seniorrådgiver i Agenda Rådgivning. Hun jobber med strategiutvikling, organisasjons- og lederutvikling, posisjonering, myndighetskontakt, krisehåndtering og medietrening. Hun holder en rekke kurs innen lobbyarbeid, taleskriving og mediearbeid. Hun er tidligere leder for kommunikasjon og myndighetskontakt i Barneombudet, informasjonsleder for SVs stortingsgruppe, informasjonssjef i Bellona og journalist og nyhetssjef i Klassekampen. Tone har hovedfag i medievitenskap fra UiB og masterkurs i ledelse fra BI

 

Live Bakke Finne er forsker ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI), forskningsgruppe for arbeidspsykologi. Hun har  en doktorgrad i psykologi fra NTNU. Ved STAMI forsker hun på sammenhenger mellom psykososialt/organisatorisk arbeidsmiljø og helse, først og fremst psykisk helse. For tiden er hun blant annet involvert i forskningsprosjektet "Kartlegging av vold og trusler om vold blant barnevernsansatte i Oslo kommune".

 

 

Vigdis Fagerholm er utdannet klinisk sosionom, og har de siste 12 årene vært ansatt ved Regional sikkerhetsseksjon (RSA) ved Oslo universitetssykehus. Pasientene ved RSA har alvorlig psykisk lidelse og voldsproblematikk, og Vigdis har flere ganger vært vitne til at kollegaer har blitt hardt skadet av innlagte pasienter. Vigdis har videreutdanning i klinisk helsearbeid med fordypning i Psykisk helse. Masteroppgaven tok for seg opplevelsen av å være foreldre til voksne barn med alvorlig psykisk lidelse og voldsproblematikk. Vigdis har også videreutdanning i voldsrisikovurdering og håndtering. Hun er per i dag frikjøpt fra stillingen sin som klinisk sosionom for å være foretakstillitsvalgt i OUS.

 

Sara Bell er leder av Fagforbundet Bergen. Hun har en bachelorgrad i kultur- og språkmøtestudier fra Roskilde universitet og har jobbet i det statlige akuttbarnevernet og som oppsøkende sosialarbeider i Utekontakten i Bergen kommune.

 

 

Marit Roxrud Leinhardt er nytilsatt avdelingsdirektør for arbeidsgiverpolitikk i KS. Hun er utdannet sykepleier og har 20 års erfaring som leder i kommunehelsetjenesten.

 


Foto: Birgit Dannenberg/Fagforbundet

Anne Green Nilsen er medlem av Fagforbundets arbeidsutvalg. 

 

Even Aas er konserndirektør i Kongsberggruppen ASA. Han har tidligere jobbet i LO og vært politisk rådgiver og statssekretær for handel og skipsfart i Utenriksdepartementet. Han er utdannet økonom fra Universitetet i Oslo.

 

Rolf Andersen er forsker ved Fafo. Han har jobbet med en rekke tema innenfor arbeidskraftstrategier og kompetansebehov i arbeidslivet. Han har blant annet vært med å kartlagt den digitale kompetansen hos arbeidstakere i flere ulike bransjer. Andersen var en del av forskerteamet som stod bak rapporten "Maritim kompetanse i en digital fremtid". 

 

Jens Folland er 35 år og jobber som seniorrådgiver for politikk og samfunnskontakt i Norsk Sjøoffisersforbund. Fra før har han selv jobbet som sjøoffiser over hele verden innen offshorenæringen. Han er svært interessert i nettopp fremtidens arbeidskraft og kompetansebehov, og har mange meninger om dette.

   

Hege Knarvik Sande er generalsekretær i Norsk kulturforum siden 2017. Norsk kulturforum er kompetanse- og interesseorganisasjon for den lokale kultursektoren. Hun har master i Kultur og idéhistorie/teatervitenskap fra Universitet i Oslo og en bachelor i statsvitenskap fra UiO. Knarvik Sande har gjennom nåværende og  tidligere arbeid spesialisert seg på kunst- og kulturpolitikk. 

 


Vidar Lund er styreleiar i Norsk Bibliotekforening, og til vanleg biblioteksjef i Levanger kommune. Han er utdanna bibliotekar frå Høgskolen i Oslo og Akershus (no OsloMet), med litt vidareutdanning i organisasjon og leiing frå Høgskolen i Hedmark (no Innlandet). Han har vore biblioteksjef og fylkesbiblioteksjef ulike stader frå 2003, med brei røynsle i både planlegging og drift av folkebibliotek. Han har tidlegare site i Fag bibliotek i Fagforbundet.

 


Foto: Hans Jørgen Brun

Anine Smith har de siste tre årene vært leder av Fargespill i Oslo. Hun er utdannet innen pedagogikk, kommunikasjon, medievitenskap og teater og har tidligere jobbet som journalist og produsent i NRK, som samfunnskontakt i UKM Norge og som seniorrådgiver for Senter for IKT i utdanningen, underlagt Kunnskapsdepartementet. Hun er særlig opptatt av barn og unges mulighet for medvirkning på egne arenaer, og utvikling av disse.

Fargespill er en kunstnerisk organisasjon som lager sceneforestillinger med barn og unge i aldersgruppen 7-25 år, fra hele verden. Kompaniet startet opp i Bergen for 16 år siden og har siden den gang spilt på store offentlige arrangementer som Nobels Fredsfest og Sykkel VM. Fargespill har opptrådt for de fleste norske ministre og mesteparten av Europas kongehus. Gruppen har gitt ut to album, blitt nominert til Spellemannspris og Nobels Fredspris.

 
  


Foto: Stortinget

Jonas Gahr Støre er partileder for Arbeiderpartiet. Han var utenriksminister fra 2005 til 2012, og helse- og omsorgsminister fra 2012 til 2013. Støre er utdannet statsviter og har bakgrunn fra embetsverket og humanitære organisasjoner, blant annet som generalsekretær i Røde Kors. Denne perioden er han medlem av Utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget. 

 


Foto: Stortinget

Audun Lysbakken er partileder og parlamentarisk leder for SV. Han var barne-, likestillings og inkluderingsminister fra 2009 til 2012. Lysbakken har sittet på Stortinget i flere perioder, og har sittet i ulike komiteer. Denne perioden er han medlem av Utenriks- og forsvarskomiteen. Lysbakken har grunnfag i fransk og sammenlignende politikk fra Universitetet i Bergen. 

  


Foto: Stortinget

Trygve Slagsvold Vedum er partileder for Senterpartiet. Han har vært innvalgt på Stortinget fra Hedmark siden høsten 2005. Slagsvold Vedum var landbruksminister i Jens Stoltenbergs andre regjering fra juni 2012 til regjeringsskiftet etter stortingsvalget i 2013. Siden høsten 2013 har han vært medlem av Stortingets finanskomité. Slagsvold Vedum er utdannet agronom fra Jønsberg landbruksskole, og har grunnfag i sosiologi og mellomfag i statvitenskap fra Universitetet i Oslo.

 


Foto: Einar Aslaksen

Bjørnar Moxnes har siden 2012 vært partileder for Rødt. Han er partiets eneste stortingsrepresentant, og ble valgt inn under Stortingsvalget i 2017. Moxnes er medlem av Stortingets finanskomité. Han er utdannet sosiolog fra Universitetet i Oslo.

 


Foto: Stortinget

Une Bastholm er partileder i Miljøpartiet De Grønne (MDG). Hun er partiets eneste stortingsrepresentant, og sitter i Energi- og miljøkomiteen og Finanskomiteen. Bastholm ble tidlig politisk aktiv og har erfaring fra organisasjoner som Framtiden i Våre Hender, AUF, Naturvernforbundet og Dyrevernalliansen. Hun ble med i MDG i 2010, og har tidligere hatt en rekke ulike verv i partiet lokalt og nasjonalt. Une har bakgrunn som gründer, og var med å starte en familiedrevet butikk i Trondheim med dagligvarer som er miljøvennlige, rettferdig handlede og dyrevennlige. Hun har utdanning fra Tyskland, Wales og Norge med master i internasjonal sikkerhetspolitikk.

 

 

Jonna Støme debuterte som standupkomiker for nesten tjue år siden. Han har en uimotståelig sjarm, et smittende smil og en unik evne til å finne stor humor i bittesmå hverdagslige ting. I 2010 ble Jonna nominert til Komiprisen for forestillingen «Fargerikt faenskap». Året etter var han en del av publikumssuksessen «HumorGalla», med blant annet Thomas Giertsen og Espen Eckbo på Latters hovedscene. Siden har han vært med på flere versjoner av både Julelatter og Sommerlatter og underholdt på små og store scener og arrangementer over hele Norge. Han har også bred erfaring som TV-fjes og programleder, blant annet som en del av gullrekka på NRK i underholdningsprogrammet «Showbiz». 

    


Foto: Torbjørn Tandberg/KMD

Nikolai Astrup (H) ble utnevnt til kommunalminister i januar 2020. I perioden januar 2019 til januar 2020 var han digitaliseringsminister. Han er medlem av FNs generalsekretærs høynivåpanel for digitalt samarbeid. Fra januar 2018 til januar 2019 var Astrup utviklingsminister. Astrup er utdannet statsviter, med bachelorgrad i internasjonal politikk og mastergrad i europeisk politikk og styring, begge fra London School of Economics and Political Science. Han har vært innvalgt på Stortinget siden 2009 og var leder i Oslo Høyre fra 2012 til 2018. På Stortinget har Astrup vært medlem i energi- og miljøkomiteen, transport- og kommunikasjonskomiteen og finanskomiteen. Astrup var ansvarlig redaktør i tidsskriftet Minerva 2001–2008. Han er gift og har tre barn.

 


Foto: Trond Isaksen

Hans-Christian Gabrielsen ble valgt til leder i LO på kongressen i 2017. Han kommer fra Fellesforbundet. Gabrielsen har tidligere vært LOs andre nestleder i fire år og forbundssekretær i Fellesforbundet. I LO har Gabrielsen ansvar for blant annet næringspolitikk, miljø og klima, bedriftsdemokrati og samarbeidet mellom LO, Norsk Sjømannsforbund og Norsk Sjøoffisersforbund.

 


Foto: Maria Gossé Highres

Susanne Kaluza leder Stiftelsen Litteraturhuset der hun jobber for å spre leseglede og litteratur til folket, verne om ytringsfriheten og bidra til en mer kunnskapsbasert offentlig samtale. Hun er kåret til en av landets 10 største ledertalenter av E24, Årets Meningsbærende Redaktør av Redaktørforeningen, Årets Kvinnelige Medieledertalent av Medienettverket og en av landets 100 mektigste kvinner av Kapital. Kaluza har i mange år vært en tydelig stemme innen spørsmål knyttet til kvinner og likestilling. Hun har gitt ut fire bøker på Aschehoug, Forlaget Press og Respublica. Den siste, Abortkamp/Maktkamp kom i 2019 og er en antologi til forsvar for abortloven. Kaluza er utdannet ved Journalisthøyskolen i Oslo, har vært journalist og redaktør i femten år, jobbet med samfunnsansvar og ledet et selskap som arbeider for likestilling i næringslivet. Kaluza har tre barn og er innvalgt som varamedlem i Oslo bystyre for Arbeiderpartiet.

 

Wasim Zahid er lege med spesialisering innen hjertesykdommer. Han sitter i kommunestyret i Bærum på vegne av Arbeiderpartiet. Wasim er kjent fra NRK-serien «Hva feiler det deg» og har i mange år drevet med folkeopplysning om helse via sosiale medier. 

 

 

Kunstneriske bidragsytere


Foto: Jørgen Nordby

Når Pål Moddi Knutsen går på scenen vet du aldri helt sikkert hvilken versjon av senjaværingen du får. Men uansett om det er sensurerte sanger fra alle verdenshjørner, tonesatte dikt av nordnorske storheter som Helge Stangnes og Arvid Hanssen, eller klassikere som "House by the Sea" eller "Nordnorsk julesalme", fremføres det med smittende engasjement og glødende tilstedeværelse.

 

I GURLS finner du tre av landets mest ettertraktede musikere i noe de selv kaller et musikalsk friminutt. Med lekende overskudd, trillende selvtillit og med den unike erfaringen disse tre har, er de sammen både en varsom og trampefunky enhet av boblende og umiddelbar formidling med dybde. Debutplata "Run Boy, Run" er blitt en sjangeroverskridende heksebrygg der gjengen lyrisk leker seg med, og spiller på kjønnsroller og normer, humor og (konfronterende) kvinnelig seksualitet. Forfriskende og skamløst, som det jo selvfølgelig burde være. GURLS har vunnet Spellemannspris, varmet opp for a-ha i Oslo Spektrum, og spilt konserter på Færøyene, Svalbard og i Beirut.

I GURLS hører vi Ellen Andrea Wang, kjent fra Pixel, soloprosjekter og samarbeid med blant andre Manu Katché og Marilyn Mazur på bass og vokal. Vi hører Hanna Paulsberg, som startet trioen, på saxofon og sang. Hun gir også ut plater med Hanna Paulsberg Concept og har spilt med Bobo Stenson, Chick Corea og Bugge Wesseltofts New Conception of Jazz. Til sist hører vi sangeren Sofie Tollefsbøl, som med bandet Fieh er i ferd med å gjøre stor suksess på egenhånd.

 

 

Catharina Chen og Frode Haltli møttes første gang under Expo 2010 i Shanghai, og har siden den gang samarbeidet jevnlig, blant annet gjennom "Trekkolinokonserten", som oppsto etter et initiativ fra Rikskonsertene, og som de har spilt for mange skolebarn i Oslo siden 2014. De har også spilt et bredt repertoar på konserter og festivaler gjennom disse årene, alt fra klassisk musikk, via folkemusikk til samtidsmusikk. I 2020 spilte de en av de første digitale konsertene i Koronerulling fra Sentralen, den ble også sendt på NRK TV.

Catharina Chen (f. 1985) er en norsk fiolinist. Hun regnes som en av de mest lovende unge, norske utøvere innen klassisk musikk. Hun har vært solist med alle de store norske orkestrene, samt orkestre i både Kina og USA. Hun er, som en av tidenes yngste, 1. konsertmester ved Den Norske Opera & Ballett. Catharina Chen har fått en rekke høytragende priser, blant annet Oslo kommunes kulturpris som yngste norske musiker. Chen ble utnevnt til Intro-Klassisk med Rikskonsertene (2-årig lanseringsprogram) fra 2009 til 2011 og «New Master on Tour» i Nederland fra 2010 til 2012. Hun var førsteprisvinner og grand-prisvinner (for hele konkurransen) i den tredje internasjonale Gnessin-fiolinkonkurransen i Moskva, og tok andre premie i den internasjonale +iolinkonkurransen i București i Romania (2007).

Frode Haltli (f. 1975) har opptrådt med samme selvfølgelighet på samtidsfestivaler i Warsawa, Witten og Huddersfield som på internasjonale kammermusikk-, jazz- og folkemusikkfestivaler. Han begynte å spille trekkspill som 7-åring, og vant de neste årene en rekke nasjonale konkurranser. Haltli studerte ved Norges musikkhøgskole, videre ved Det Kgl Danske Musikkonservatorium hvor han ble uteksaminert fra Solistklassen i 2000. I 2001 ble han kåret til Rikskonsertenes «Årets unge solist». Frode Haltli har utgitt en rekke plater, senest "Avant Folk" (2018) og «Border Woods» (2019). Debutalbumet «Looking on Darkness» (ECM 2002) mottok Spelemannprisen i kategorien samtidsmusikk. Han spiller jevnlig i trioen POING, og har hatt et langvarig samarbeid med saxofonisten Trygve Seim, noe som bl.a. har resultert i duoalbumet "Yeraz (ECM 2008) og "Rumi Songs" (ECM 2016).

 

 

invitasjonkommunal19.jpg

 

Program Kommunal `19

programkommunalkonferansen2019.jpg

 

0002.jpg
0003.jpg
0004.jpg

 

Innledere og bidragsytere på Kommunal `19


Foto: Trond Isaksen 

Mette Nord er forbundsleder i Fagforbundet og styreleder i LO Kommune.

 


Foto: Trond Isaksen

Mimmi Kvisvik er forbundsleder i Fellesorganisasjonen (FO) og 2. nestleder i LO Kommunes styre. 

 


Foto: Bo Mathisen/Skolenes landsforbund

Anne Finborud er forbundsleder i Skolenes landsforbund. 

 


Foto: asamaria.com

Hans Ole Rian er forbundsleder i Creo - forbundet for kunst og kultur. 

 

 

Jan Olav Andersen er forbundsleder i EL og IT Forbundet. 

 

 

Jonas Bals er rådgiver i LO. Han er også malersvenn, historiker, forfatter og bokanmelder og spaltist i Klassekampen. Han er utdannet maler og senere historiker og har jobbet i Oslo Bygningsarbeiderforening, Fellesforbundet og som rådgiver for Jonas Gahr Støre i Arbeiderpartiets stortingsgruppe. 

 

Kristin Clemet er daglig leder i den liberale tankesmien Civita. Hun var utdannings- og forskningsminister i perioden 2001 – 2005 og viseadministrerende direktør i Næringslivets Hovedorganisasjon fra 1998 til 2001. Hun har tidligere vært arbeids- og administrasjonsminister (1989 -1990) og stortingsrepresentant for Høyre (1989-1993). Hun har også vært redaktør i Tidens Tegn, politisk rådgiver i Industridepartementet (1981-83), gruppesekretær i Stortinget, byrådssekretær i Oslo kommune og politisk rådgiver ved Statsministerens kontor (1985-86). Kristin er utdannet siviløkonom fra NHH.

 

Knut Røed er økonom og seniorforsker ved Frischsenteret for Samfunnsøkonomisk forskning ved Universitetet i Oslo. Han tok doktorgrad (dr. polit.) ved Universitetet i Oslo i 1998 og har særlig forsket på arbeidsmarkedsøkonomi, arbeidsledighet, tilbud av arbeidskraft, pensjonsreformer, trygdeøkonomi og mikroøkonomi. I 2009 ble Røed med i det regjeringsoppnevnte Brochmann-utvalget, eller Velferds- og migrasjonsutvalget. Utvalgets rapport ble lagt frem i mai 2011. Røed har argumentert for at Inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) ikke har kraftige nok virkemidler til å få ned sykefraværet og har anbefalt økt bruk av gradert sykmelding. Han har også deltatt i forskningsprogrammet som evaluerer Nav-reformen.

 

Kjetil van der Wel er professor i sosialpolitikk ved fakultet for samfunnsvitenskap ved OsloMet - storbyuniversitetet. 

 

Maria Walberg er samfunnsøkonom og spesialrådgiver i LO. Hun har tidligere vært leder i Ungdom mot EU, styremedlem og nestleder i Nei til EU og nestleder i Attac Norge.

 

 

 

Kathrine Haugland Martinsen er medlem av arbeidsutvalget i Fellesorganisasjonen (FO) og leder for profesjonsutvalget for sosionomer.  

 

Ragnar Theis Holvik varslet Helsekjøpsaken i Grimstad kommune fra posisjonen som rådmannens spesialrådgiver. Helsekjøpsaken handler om ulovlige kjøp av helsetjenester på 100 millioner kroner og mulig korrupsjon. 

 

Kari Breirem er utdannet jurist. Hun har erfaring fra ulike roller i offentlig virksomhet innen departement, kommune og direktorat. Hun har vært direktør i advokatfirmaet BA-HR og direktør i Borgarting lagmannsrett.  Breirem har siden 2010 arbeidet som advokat og har arbeidsrett som særskilt område. Hun har jobbet med mange varslingssaker og har opparbeidet seg bred erfaring på dette feltet. Hun var medlem av regjeringens referansegruppe ved utarbeidelsen av de bestemmelser vi i dag har om varsling i arbeidsmiljøloven.

 


Foto: Statsministerens kontor

Tora Aasland er leder for kommunesektorens etikkutvalg. Hun er tidligere kommune- og stortingspolitiker for SV og en kjent embetskvinne. Hun var stortingsrepresentant innvalgt fra Akerhus fra 1985 til 1993 og statsråd i Kunnskapsdepartementet med ansvar for høyere utdanning og forskning i Jens Stoltenbergs andre regjering fra 2007 til 2012. Aasland var inntil hun ble statsråd i 2007, Norges første fylkesmann med bakgrunn i SV.

 

Einar Osnes er hovedvernombud i Utdanningsetaten i Oslo.  

 

 

Turid Leirvoll er tidligere partisekretær i SV og Socialistisk Folkeparti i Danmark. Der hadde hun blant annet ansvar for politikkutvikling og kampanjer. På 90-tallet var hun forbundssekretær i Fellesorganisasjonen (FO). Leirvoll er i dag ansatt som faglig sekretær i TAT - Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd i Danmark. 

 

 
Foto: Tom Riis

Sven Tore Løkslid har vært fylkesordfører i Telemark siden oktober 2015. Han representerer Arbeiderpartiet. Fra 2011 - 2015 var Løkslid ordfører i Hjartdal kommune. Løkslid har studert økonomi og administrasjon ved Høgskolen i Telemark. 

 

Olaug Skau er hovedtillitsvalgt og leder for Fagforbundet Telemark Fylkeskommune.

 


Foto: Jan Lillehamre

Odd-Haldgeir Larsen er nestleder i Fagforbundet, 1. nestleder i LO Kommunes styre og leder for programkomiteen til Kommunalkonferansen 2019.   

 

 

Gunnar Steinsholt er rådgiver i Fagforbundet. Der jobber han i hovedsak med klima, energi og næringspolitiske spørsmål. 

 

Borgar Aamaas er seniorforsker ved Cicero - Senter for klimaforskning. Han har utdannelse i meteorologi og klima fra Universitet i Oslo (UiO), fra bachelor- til doktorgrad. Han har vært ansatt på CICERO siden 2010. 

 

Eivind Selvig er cand. scient. tilknyttet Civitas. Han har i mer enn 25 år arbeidet med klima- og energiutfordringer både nasjonalt og lokalt. Han har et bredt kompetanseområde og har erfaring fra forskning, utredning og forvaltning.

 

 
Foto: Renate Madsen

Anja Bakken Riise er leder i Framtiden i våre hender. Hun har studert utviklingsstudier og tidligere jobbet som leder i Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond og som byrådssekretær for Oslos miljøbyråd.

 

Aslak Borgersrud er politisk journalist i Dagsavisen. Han er også musiker og var tidligere rapper i den venstreradikale rap-gruppa Gatas Parlament. Borgersrud er dessuten selvutnevnt fagforeningsentusiast. 

 

 

 
Foto: Oda Berby

Trude Teige er utdannet oversetter og journalist. Hun har jobbet som politisk reporter, nyhetsanker og programleder i TV2. Teige var den første kvinnen i TV2 som ledet et daglig debattprogram på kanalen: Tabloid. I dag arbeider hun som foredragsholder, konferanse- og debattleder og forfatter. 


  


Foto: Stortinget

Jonas Gahr Støre er partileder for Arbeiderpartiet. Han var utenriksminister fra 2005 til 2012, og helse- og omsorgsminister fra 2012 til 2013. Støre er utdannet statsviter og har bakgrunn fra embetsverket og humanitære organisasjoner, blant annet som generalsekretær i Røde Kors. Denne perioden er han medlem av Utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget. 

 


Foto: Stortinget

Audun Lysbakken er partileder og parlamentarisk leder for SV. Han var barne-, likestillings og inkluderingsminister fra 2009 til 2012. Lysbakken har sittet på Stortinget i flere perioder, og har sittet i ulike komiteer. Denne perioden er han medlem av Utenriks- og forsvarskomiteen. Lysbakken har grunnfag i fransk og sammenlignende politikk fra Universitetet i Bergen. 

  


Foto: Stortinget

Trygve Slagsvold Vedum er partileder for Senterpartiet. Han har vært innvalgt på Stortinget fra Hedmark siden høsten 2005. Slagsvold Vedum var landbruksminister i Jens Stoltenbergs andre regjering fra juni 2012 til regjeringsskiftet etter stortingsvalget i 2013. Siden høsten 2013 har han vært medlem av Stortingets finanskomité. Slagsvold Vedum er utdannet agronom fra Jønsberg landbruksskole, og har grunnfag i sosiologi og mellomfag i statvitenskap fra Universitetet i Oslo.

 


Foto: Einar Aslaksen

Bjørnar Moxnes har siden 2012 vært partileder for Rødt. Han er partiets eneste stortingsrepresentant, og ble valgt inn under Stortingsvalget i 2017. Moxnes er medlem av Stortingets finanskomité. Han er utdannet sosiolog fra Universitetet i Oslo.

 


Foto: Trond Isaksen

Hans-Christian Gabrielsen ble valgt til leder i LO på kongressen i 2017. Han kommer fra Fellesforbundet. Gabrielsen har tidligere vært LOs andre nestleder i fire år og forbundssekretær i Fellesforbundet. I LO har Gabrielsen ansvar for blant annet næringspolitikk, miljø og klima, bedriftsdemokrati og samarbeidet mellom LO, Norsk Sjømannsforbund og Norsk Sjøoffisersforbund.

 

Margreth Olin er en norsk filmregissør og manusforfatter, forfatter, spaltist og foredragsholder. Hun har utdannelse fra Universitetet i Bergen og Høgskolen i Volda. Hun er blant annet kjent for filmene "Barndom", "Mannen fra Snåsa", "De andre", "Ungdommens råskap" og "Dei mjuke hendene". Hun har tematisert alt fra barns lek og læringspress i skolen, enslige mindreårige asylsøkere, alderdom og eldreomsorg til kvinnekropp og Snåsamannen. Margreth Olins filmer har ofte politiske budskap, og filmskaperen er ikke redd for å engasjere seg i den offentlige debatten. I 2006 gjorde hun seg kjent da hun initierte Nestekjærlighet-aksjonen. Da hun to år senere gjenopptok aksjonen i protest mot nye asylinnstramminger, ble hun av ukemagasinet Ny Tid kåret til Årets Nordmann 2008. 

 


Foto: Julie Pike

Helene Uri har doktorgrad i språkvitenskap og arbeidet i tolv år ved Universitetet i Oslo før hun sa opp jobben for å begynne å skrive på heltid. Hun debuterte med romanen Dyp rød 315 i 2001, og utgir tillegg til sin skjønnlitterære produksjon en rekke fagbøker innen lingvistikk. Uri er oversatt/under oversettelse til flere språk, blant annet dansk, svensk, tysk, engelsk, fransk, spansk og japansk.

 

Trygve Svensson er fra Bergen og er leder for Tankesmien Agenda. Han har jobbet som rådgiver for konsernsjef Eldar Sætre i Equinor og som statssekretær i Nærings- og handelsdepartementet. Han har også jobbet som rådgiver for Arbeiderpartiet på Stortinget. Trygve har skrevet doktorgrad om Ludvik Holbergs retorikk ved Universitetet i Bergen.

 


Foto: Maria Gossé

Nancy Herz er samfunnsdebattant og skribent, samt medforfatter av bøka «Skamløs». Til daglig jobber hun som organisasjonskonsulent. 

 


Foto: Stortinget

Knut Arild Hareide er politiker for Kristelig Folkeparti (KrF). Han var partileder i KrF fra 2011 - 2019 og trakk seg som følge av partiets retningsvalg mot høyre og at partiet valgte å gå inn i Solberg-regjeringen. Hareide har vært innvalgt på Stortinget fra Hordaland siden 2013. Hareide er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole og har grunnfag i sosiologi fra Universitetet i Bergen. 

 


Foto: Arbeiderpartiet

Amund Vik er leder av politisk avdeling i Arbeiderpartiet. Han har en mastergrad i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo. 

 

 

Linn Herning er historiker og daglig leder i For velferdsstaten. Siden 2010 har hun jobbet med å kartlegge og samle erfaringer med kommersielle selskaper i velferdstjenestene. I 2015 skrev Herning boken «Velferdsprofitørene», der hun tar for seg de som tjener seg rike på skattefinansierte velferdstjenester.

 

 

Magnus Marsdal er leder i Manifest Tankesmie. Han er forfatter av bøker som LærerkodenKunnskapsbløffenFrp-koden, Tredje venstre og AFP på en-to-tre. Han har tidligere jobbet som nyhetsleder, vaktsjef og journalist i Klassekampen.

 


Foto: Oslo kommune/Sturlason 

Kamzy Gunaratnam er politiker fra Arbeiderpartiet og varaordfører i Oslo fra 2015. Gunaratnam ble innvalgt representant i Oslo bystyre første gang i 2007. Hun har tidligere sittet i kultur- og utdanningskomiteen og er nå inne i sin andre periode som medlem av helse- og sosialkomiteen. Hun satt som leder i AUF i Oslo fra 2009-2011 og hun har vært vararepresentant til Stortinget. Gunaratnam har studert sosialgeografi ved Universitetet i Oslo og fag ved lærerutdanningen ved Høgskolen i Oslo. 

  

Kari Nessa Nordtun er ordførerkandidat for Arbeiderpartiet i Stavanger. Nordtun er utdannet jurist ved Universitetet i Bergen og har vært folkevalgt i Stavanger bystyre siden 2011. Etter endt studium arbeidet hun som advokatfullmektig og senere som advokat for advokatfirmaet Sjødin, Meling & Co, og deretter for advokatfirmaet Elden DA. Som advokat bistod hun blant annet fornærmede og etterlatte som bistandsadvokat i 22. juli-saken. Hun har for tiden permisjon fra yrket som advokat.

 

Roger Haga Heimli ble valgt til andre nestleder i LO på LO-kongressen 2017. Han kom inn i ledelsen i Fagforbundet på landsmøtet i 2013. Da hadde han vært fylkesleder i Fagforbundet Hordaland siden 2003, og medlem av forbundsstyret siden 2009. I Bergen kommune var han hovedtillitsvalgt og omstillings- og konserntillitsvalgt.

 

  

KUNSTNERISKE BIDRAGSYTERE


Foto: Anne Valeur

No. 4 er en poptrio fra Oslo bestående av Emilie Christensen (vokal), Ingeborg Marie Mohn (keyboards, gitar, vokal) og Julia Witek (bass, vokal). Gruppa har sluppet to album: "Henda i været" og "Hva nå"! Med ærlighet og en egen evne til å formidle det store i de små tingene har Ingeborg, Emilie og Julia skapt et unikt musikalsk og tekstlig univers. De er kjent for sanger som “Lite og stort”, “Det finnes bare vi”, “Låst” og “Føkk lunsj”. 

 


Foto: Agnete Brun

Denne vinteren har folk kunnet se Maria Haukaas Mittet og Lars Bremnes i den populære programserien«Hver gang vi møtes» på TV2. Med gjensidig beundring for hverandre som artister oppstod det tanker om et musikalsk samarbeid mellom Maria og Lars, og siden 1. mars har de turnert sammen. De møtes på scenen gjennom egne viser og andre sanger som har stor betydning for begge. Konsertene fremføres av Maria og Lars sammen og hver for seg, med et felles band med tre musikere. 

Lars Bremnes er født i Svolvær og bosatt i Harstad siden 1997. Han fikk Spellemannsprisen i 2000 og 2006 og Prøysenprisen i 2009. Maria Haukaas Mittet er fra Senja og har lang fartstid som artist. I 2004 debuterte hun som plateartist. I 2014 gav Maria ut sitt første norskspråklige album «HEIM» , der hun skrev egne viser og fremførte andres på egen dialekt og med grobunn i den nordnorske visetradisjonen. I 2015 stakk hun av med seieren i TV-programmet «Stjernekamp».

 


Foto: Niklas Østergaard

Bathos er en slagverkstrio som holder til i Oslo, og består av Håkon Drevland, Geir Strande Syrrist og Simen Brenden. De har studert sammen i 4 år og spilt sammen i mange forskjellige sammenhenger, og har dermed et bredt spekter av erfaringer de kan basere sitt musikalske samspill på. De hadde sin egen debutkonsert høsten 2018 på Norges musikkhøgskole, der de spilte både veletablerte verker fra det klassiske slagverksrepertoaret, samt nylig skrevne stykker av lokale komponister. Trioen er opptatt av å utfordre seg teknisk, musikalsk og samspillsmessig gjennom eksisterende repertoar, men jobber også aktivt med urframføringer og samarbeid med komponister.

 

 

invitasjonkommunal18bruke.jpg

  

programkommunal18alle.jpg
programkommunalkonferansen20182.jpg
programkommunalkonferansen20183.jpg
programkommunalkonferansen20184.jpg

 

Innledere på Kommunal' 18

 


Foto: Trond Isaksen 

Mette Nord er forbundsleder i Fagforbundet og styreleder i LO Kommune.

 


Foto: Trond Isaksen

Mimmi Kvisvik er forbundsleder i Fellesorganisasjonen (FO) og 2. nestleder i LO Kommunes styre. 

 


Foto: Bo Mathisen/Skolenes landsforbund

Anne Finborud er forbundsleder i Skolenes landsforbund. 

 


Foto: asamaria.com

Hans Ole Rian er forbundsleder i Musikernes fellesorganisasjon. 
 

Jan Olav Andersen er forbundsleder i EL og IT Forbundet. 

 


Foto: Jan Lillehamre

Odd-Haldgeir Larsen er nestleder i Fagforbundet, 1. nestleder i LO Kommunes styre og leder for programkomiteen til Kommunalkonferansen 2018. 

 

 

Pål Molander er direktør for Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI). Han er en mye benyttet foredragsholder nasjonalt og internasjonalt på temaene arbeidsmiljø og arbeidsliv, og sitter i en mengde råd og utvalg på dette området. Han har nylig ledet ekspertgruppen knyttet til gjennomgang av bedriftshelsetjenesten, og var en del av mindretallet i arbeidstidsutvalget. Molander bidrar for tiden i oppfølgingsgruppen for IA-avtalen. Han er Dr.scient fra 2000, og har hatt bistilling som professor ved Universitetet i Oslo i over 10 år.

 

 
Foto: Fagforbundet

Trond Finstad er leder for yrkesseksjon kontor og administrasjon i Fagforbundet.  

 


Foto: Agnete Brun

Anita Krohn Traaseth har siden 2014 vært direktør i Innovasjon Norge. Hun har tidligere hatt flere lederstillinger i privat sektor, blant annet i Hewlett-Packard Norge AS og i Det norske Veritas. Krohn Traaseth er også kjent for den bestselgende boken "God nok for de svina: En leders tanker om mot, sårbarhet og troverdighet" som kom ut i 2014. Hun har en bachelorgrad i kommunikasjon og markedsføring og en master i styrearbeid fra BI. Hun har også studert ved Harvard og Massachusetts Institute of Technology (MiT).

 

Laila Evensen er nestleder og hovedtillitsvalgt i Fagforbundet Drammen. Hun sitter i styringsgruppa for digitalisering i helse, sosial og omsorg i Drammen kommune og har vært med på å innføre digitale verktøy og løsninger i kommunen. 

 

 

Kjetil Staalesen er spesialrådgiver i LO og fast økonomispaltist i Dagsavisen.Han er ansvarlig for digitalisering og næringsrettet forskning i LO. Staalesen har bakgrunn som tillitsvalgt og ansatt i norsk og utenlandsk finansnæring siden 1997. Kjetil skriver om økonomi, arbeidsliv og digitalisering.

 


Foto: UiO

Tone Bratteteig er professor ved institutt for Informatikk ved Universitetet i Oslo. Hun har jobbet med tverrfaglig informatikk-utdanning ved UiO siden 1990-tallet og er spesielt opptatt av samspillet mellom mennesker og teknologi, bruk av informasjonssystemer og effekter av tekniske løsninger. 

 

 

Edle Utaaker er sjefsingeniør i Arbeidstilsynet. Hun er nasjonal koordinator for Arbeidstilsynets tilsynsarbeid med vold og trusler i helse- og omsorgssektoren. Edle er utdannet sivilingeniør fra NTH/NTNU i 1977 Hun jobbet med kreftforskning på Haukeland sykehus før hun kom til Arbeidstilsynet for 30 år siden. De siste 18 årene har hun arbeidet mest med å lede Arbeidstilsynet satsinger i helse- og sosialsektoren, der forebygging av vold og trusler hele tiden har vært et viktig tema. Nå er hun nasjonal koordinator for Arbeidstilsynets satsing i helse og sosialsektoren som startet i 2017 og i alle fall skal gå ut 2019.

 

Ida Søraunet Wangberg er historiker og journalist med bakgrunn fra NRK og Klassekampen. Hun har skrevet pamflettene Avsporing – hvordan konkurranse svekker jernbanen og På anbud – konkurranseutsetting og kommersialisering av velferdstjenester for utsatte grupper og vært medforfatter på Stans velferdsprofitørene på 1-2-3. Hun har tidligere vært redaktør for Manifest Tidsskrift.

 


Foto: Iris Engen Skadal

Ulrika Bergroth-Plur er leder for Musikk i skolen og tidligere lærer i Finland. Hun er utdannet musikklærer, pianopedagog og dirigent, og har arbeidet mye med kulturadministrasjon og politikk både i Finland og i Norge. Ulrika brenner spesielt for å sikre de estetiske fagene bedre rom og posisjon i den norske skolen. Hun ønsker å bidra til større forståelse for at mennesket er en helhet og at læring derfor må bety både kunnskap, opplevelse og mestring  - alle tre i god balanse.

 


Foto: Ellisiv Solskinnsbakk

May-Britt Sundal er leder for yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst i Fagforbundet.  

  

 

Dina von Heimburg er folkehelsekoordinator i Levanger kommune. Hun er også stipendiat i sosiologi ved Nord Universitet, der hun jobber med doktorgradsprosjektet "Det trengs en hel landsby. Samskapelse av sosial inkludering blant familier med barn i barnehage."

 


Foto: Tone Solhaug

Randi Bergem er statsviter og dosent ved Høgskulen i Volda. Hun er prosjektleder for evalueringa av Nærmiljøprosjektet. Helsefremmende arbeid og lokalt og regionalt folkehelsearbeid er sentralt i hennes forskning og undervisning. Randi har vært involvert i evaluering av flerenasjonale satsinger på folkehelse, blant annet Helse i plan og Partnarskap for folkehelse. For tiden er hun ansvarlig for evalueringen av prosjektet Nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse på oppdrag for Helsedirektoratet.

 


Foto: Trond A. Isaksen

Marianne Solberg Johnsen er nestleder i Fellesorganisasjonen (FO). 

 


Foto: Jan Lillehamre

Sissel M. Skoghaug er nestleder i Fagforbundet. 

 


Foto: Ingar Næss

Yngvar Åsholt er kunnskapsdirektør i NAV. Han har tidligere vært arbeidsdirektør, assisterende NAV-direktør og leder for fylkene under etableringen av NAV-reformen. Åsholt er utdannet sosialøkonom fra universitetet i Oslo og har tidligere arbeidet i 10 år i Arbeidsdepartementet med arbeidsmarkedspolitikk.

 


Foto: Trond Isaksen

Roger Bjørnstad er sjeføkonom i LO. Han tiltrådte stillingen i 2017. Bjørnstad har tidligere vært sjeføkonom og administrerende direktør i Samfunnsøkonomisk analyse. Han er utdannet samfunnsøkonom med doktorgrad fra Universitetet i Oslo. 

 

Sigrun Aasland er fagsjef i Tankesmien Agenda. Hun kommer fra stillingen som daglig leder for Damvad Norge. Aasland har bakgrunn fra Norfund, Pöyry Management Consulting og i Verdensbanken. Agendas fagsjef har også erfaring som politisk rådgiver for SVs stortingsgruppe og som leder for Norsk studentunion. Hun har en mastergrad i økonomi fra Johns Hopkins University School of Advanced International Studies (SAIS) i Washington D.C., og Cand. mag. i sammenlignende politikk fra Universitetet i Bergen.

 


Foto: STFK / Siri Nordberg Malvik 

Tore O. Sandvik er Arbeiderpartipolitiker og fylkesordfører i Trøndelag. 

 

Frode Ersfjord (t.v.) og Frode Janborg er henholdsvis kommunikasjonsrådgiver og utreder i FLT - Forbundet for Ledelse og Teknikk. De står bak den nyoppstartede podkasten "Brobyggerne" i regi av LO Ingeniør. Frode og Frode er nysgjerrige og reiser rundt for å treffe brobyggere i hele Norge. Hvordan kan to politikere som i utgangspunktet er uenige i alt – bygge broer for et bedre samfunn?

 

 

Karin Andersen har sittet på Stortinget for SV siden 1997. Hun er leder for Kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget. Andersen er kjent for sin innsats mot fattigdomsbekjempelse og inkludering av ulike grupper i samfunnet. Før hun ble stortingspolitiker, arbeidet Andersen som barnehageassistent i mange år.

 

Jonas Bals er rådgiver i LO. Han er også malersvenn, historiker, forfatter og bokanmelder og spaltist i Klassekampen. Han er utdannet maler og senere historiker og har jobbet i Oslo Bygningsarbeiderforening, Fellesforbundet og som rådgiver for Jonas Gahr Støre i Arbeiderpartiets stortingsgruppe. 

 


Foto: UiO

Magne Flemmen er en av Norges fremste eksperter på utviklingen av klasseforskjeller i Norge. Han forsker på klasse og ulikhet ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo. 

 


Foto: Oslo kommune/Sturlason

Marianne Borgen er ordfører i Oslo og mangeårig politiker for SV. Hun har embetseksamen i sosiologi fra Universitetet i Oslo med spesialområde sosialpolitikk og medisinsk sosiologi. Hun har i over 25 år arbeidet med barnerettigheter både nasjonalt og internasjonalt og har permisjon fra stilling som avdelingsdirektør i Redd Barna. Ordføreren er født og oppvokst i Groruddalen og bor i dag i bydel Østensjø.

 

 

Peder Kjøs er utdannet psykolog ved Universitetet i Oslo. Han er spesialist i klinisk voksenpsykologi og tok doktorgrad i psykologi i 2017. Kjøs har jobbet som psykolog i rusomsorg, barnevern, psykiatrisk sykehus og i privatpraksis, og som veileder og kursholder for psykologer i videreutdanning. Han er fast spaltist i VG og hyppig bidragsyter i flere medier. De siste årene har han blitt kjent for allmennheten som terapeut i NRK-serien "Jeg Mot Meg", og i podkasten Hos Peder. Peder Kjøs har skrevet en rekke bøker i ulike sjangre, seinest essaysamlingen Berøring (Pax, 2018). Han er far til tre barn, gift og bor i Oslo.

 

Bente Aasjord er forfatter, skribent, foredragsholder og samfunnsdebattant. Hun er ansatt ved hovedkontoret i Fagforbundet, som spesialrådgiver i nordområdepolitikk. Aasjord er utdannet statsviter. Hun er født og oppvokst i Steigen kommune i Nordland, der hun også bor i dag.

  

Sveinung Eikeland er viserektor ved Universitetet i Tromsø - Norges Arktiske Universitet. Eikeland er utdannet sosiolog, og var tidligere seniorforsker ved Norsk institutt for by – og regionforskning (1985-1995) og Northern research institute (2003-2011).

 

Jonas Gahr Støre er partileder for Arbeiderpartiet. Han var utenriksminister fra 2005 til 2012, og helse- og omsorgsminister fra 2012 til 2013. Støre er utdannet statsviter og har bakgrunn fra embetsverket og humanitære organisasjoner, blant annet som generalsekretær i Røde Kors. Denne perioden er han medlem av Utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget. 

 

Audun Lysbakken er partileder og parlamentarisk leder for SV. Han var barne-, likestillings og inkluderingsminister fra 2009 til 2012. Lysbakken har sittet på Stortinget i flere perioder, og har sittet i ulike komiteer. Denne perioden er han medlem av Utenriks- og forsvarskomiteen. Lysbakken har grunnfag i fransk og sammenlignende politikk fra Universitetet i Bergen. 

  

Trygve Slagsvold Vedum er partileder for Senterpartiet. Han har vært innvalgt på Stortinget fra Hedmark siden høsten 2005. Slagsvold Vedum var landbruksminister i Jens Stoltenbergs andre regjering fra juni 2012 til regjeringsskiftet etter stortingsvalget i 2013. Siden høsten 2013 har han vært medlem av Stortingets finanskomité. Slagsvold Vedum er utdannet agronom fra Jønsberg landbruksskole, og har grunnfag i sosiologi og mellomfag i statvitenskap fra Universitetet i Oslo.

 


Foto: Einar Aslaksen

Bjørnar Moxnes har siden 2012 vært partileder for partiet Rødt. Han er partiets eneste stortingsrepresentant, og ble valgt inn under Stortingsvalget i 2017. Moxnes er medlem av Stortingets finanskomité. Han er utdannet sosiolog ved Universitetet i Oslo.

 

 
Foto: Trine Hisdal

Anne Grosvold er en av Norges mest kjente journalister og hadde, til hun sluttet i desember 2015, arbeidet nesten 40 år i NRK som journalist, utenrikskorrespondent og programleder. Hun har også arbeidet som informasjonssjef for Justisdepartementet. Hun har gjennom karrieren ledet utallige programmer, debatter og bokbad, men er kanskje mest kjent fra talkshowet Grosvold på NRK1.

 

KUNSTNERISKE BIDRAGSYTERE:

 

Operakoret er et profesjonelt kor som i dag teller 53 sangere. 25 av disse kommer på årets Kommunalkonferanse. Koret deltar i Nasjonaloperaens forestillinger, men har også egne korkonserter og konserter sammen med Operaorkestret og andre aktører. Koret ledes av kormester David Maiwald. Pianist for koret er Gabor Nagy (bildet). Han er repetitør og kormaster-assistent ved Den Norske Opera og Ballett. Gabor er utdannet ved Franz Liszt Musikkakademiet i Debrec, Ungarn med mastergrad i solopiano og kammermusikk. 

 

Tove Bøygaard er en singer/songwriter fra Ål i Hallingdal og en utpreget liveartist. Hennes tydelige tilstedeværelse og formidlingsevne, akkompagneres av gnistrende gitarspill og munnspillsoloer. Hun er kjent for å ha et stort samfunnsengasjement som hun kommuniserer med sterke tekster og gode melodier. 

 

Trym Innleggen Hagalia og Morten Omlid

Musikkskoleelev og musikkskolelærer i musikalsk forening.

Gitarist og musikkskolelærer, Morten Omlid, ble spurt av Janne Hegna fra Musikernes Fellesforbund om han kunne ta med seg en av sine elever og gjøre et musikalsk innslag på Kommunalkonferansen 2018. Valget falt på Trym Innleggen Hagalia som har vært elev hos Morten i noen år. Foruten å være en habil gitarist besitter Trym en fantastisk stemme som har vakt oppsikt i lokalmiljøet. Trym har gjort flere opptredener lokalt med stor suksess. Det musikalske samarbeidet mellom lærer og elev, i tillegg til Tryms gryende musikalske karriere, er et godt eksempel på viktigheten av en god, lokal kulturskole. Morten Omlid er en rutinert gitarist, mest kjent som gitarist i Spoonful of Blues og som gitarist for Rita Engedalen.

 

Fengselsbandet "Skyldig som faen"

Bandet "Skyldig som faen" består av fanger fra Bastøy Fengsel som bor og øver på Blueshuset på Notodden. I realiteten er de noe så unikt som et musikalsk kollektiv inne i landets største åpne fengsel. Bandet har eksistert siden 2011, med varierende besetning. Siden oppstart har bandet hatt over 100 spillejobber, hvorav de fleste utenfor fengselet de siste tre årene. De har gjort spektakulære oppdrag som én times live konsert fra Bastøy Kirke for Bluesasylet (NRK P2) med Knut Reiersrud, konsert for 500 gjester i den britiske ambassaden i Oslo på Dronning Elisabeths fødselsdag og konsert for de russiske jentene i Pussy Riot på Blueshuset.

Bandet spiller en blanding av røff Chicago-blues og rock, samt egenproduserte låter. Tre av medlemmene i bandet er blant årets deltagere fra Blues Factory AS på Little Stevens Blues School 2018 på Notodden, hvor de får musikalsk opplæring og veiledning i studioarbeid av norske og amerikanske bluesmusikere, blant annet av ingen ringere enn Steven Van Zandt, bedre kjent som Bruce Springsteens faste gitarist «Little Steven».

 

 

Kommunalkonferansen 2017

Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen

Ny regjering - ny retning
13.-14. juni 2017 


Årets kommunalkonferanse er en faglig og politisk mobilisering til stortingsvalget i september. Vi inviterer tillitsvalgte, medlemmer og ansatte i forbundene i LO Kommune til valgverksted med debatt, politikk, erfarings- og kunnskapsutveksling, nyheter og kultur. 

De politiske skillelinjene har sjelden vært tydeligere foran et stortingsvalg enn de er nå. Arbeidsløsheten er rekordhøy. Det er skapt færre jobber totalt i løpet av tre år med Høyre og Frp i regjering enn det ble årlig under de rødgrønne. Høyresiden privatiserer, sentraliserer og selger arvesølvet for kortsiktig gevinst. Regjeringen gir store skattekutt til de rikeste og forskjellene mellom folk øker. 

Vi vil ha en ny politikk som sikrer arbeid til alle og arbeidsplasser over hele landet. Vi krever en regjering som garanterer trygghet i arbeidslivet, stopper sosial dumping og fjerner bruken av midlertidige stillinger. En regjering som velger trygg eldreomsorg og god skole for alle framfor skattekutt til dem som har mest fra før.

Vi jobber for en ny regjering - og ny kurs.

Velkommen til valgverksted!

Mette Nord
styreleder
LO Kommune

 

Innledere på Kommunal'17

 


Foto: Trond Isaksen 

Mette Nord er forbundsleder i Fagforbundet og styreleder i LO Kommune.

 


Foto: Trond A. Isaksen

Mimmi Kvisvik er forbundsleder i Fellesorganisasjonen (FO).

 


Foto: asamaria.com

Hans Ole Rian er forbundsleder i Musikernes fellesorganisasjon. 

 


Foto: Bo Mathisen/Skolenes landsforbund

Anne Finborud er forbundsleder i Skolenes landsforbund.

 

Jan Olav Andersen er forbundsleder i EL og IT Forbundet. 

 

Dagfinn Svanøe er ungdomsleder i EL og IT Forbundet. 

 

Anders Ravik Jupskås er nestleder og forsker på Senter for ekstremismeforskning ved Universitetet i Oslo. Han er utdannet statsviter, og skrev både masteroppgave og doktorgradsavhandling om temaet populisme. Jupskås var NRKs faste valgkommentator ved kommune- og fylkestingsvalget i 2011 og ved stortingsvalget i 2013. I 2012 debuterte han som forfatter med boken «Ekstreme Europa – ideologi, årsaker og konsekvenser» og til neste år er han aktuell med boken «Hva er høyreekstremisme».  

 

Thomas Seltzer er programleder for «Trygdekontoret» på NRK, et popkulturelt humorprogram med seriøse undertoner, som våren 2017 gikk inn i sin tolvte sesong. I fjor høst gjorde Seltzer seg spesielt bemerket med episoden «Trygdekontoret spessial – i Hillary og Donalds bakgård», en dokumentar der programlederen reiser til USA for å intervjue egne familiemedlemmer om hvem de skal stemme på ved presidentvalget – og hvorfor. Seltzer ble først kjent i offentligheten som rockestjerne i bandet Turboneger, hvor han går under navnet Happy-Tom. Han er utdannet innen psykologi og har tidligere jobbet som markedsanalytiker og skribent.

 

Heidi Jøndahl Nilsen er utdannet sosionom og har flere års erfaring i arbeide med utsatte barn, unge og deres familier. Hun har tidligere arbeidet som saksbehandler i barnevernstjenesten, miljøterapeut i bofellesskap for enslig mindreårige flyktninger og som miljøterapeut ved DPS. De siste syv årene har Nilsen jobbet med levekår og fattigdom. Hun har også vært medforsker i barnefattigdomsprosjektet SIMBA.

 

Karin Andersen har sittet på Stortinget for SV siden 1997. Fra 2013 til 2017 er hun andre nestleder i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget. Andersen er kjent for sin innsats mot fattigdomsbekjempelse og inkludering av ulike grupper i samfunnet. Før hun ble stortingspolitiker, arbeidet Andersen som barnehageassistent i mange år.

 

Bente Stein Mathisen sitter på Stortinget for Høyre og har lang politisk erfaring fra Høyre i Asker og Akershus. Mathisen er medlem av arbeids- og sosialkomiteen og av Stortingets delegasjon til Nordisk råd. Hun er utdannet sykepleier.

 

Jonas Bals er forfatter og politisk rådgiver for Jonas Gahr Støre i Arbeiderpartiets stortingsgruppe. Han er utdannet maler og senere historiker og har jobbet i Oslo Bygningsarbeiderforening og Fellesforbundet. I februar i år utkom hans siste bok, Hvem skal bygge landet? Boken tar for seg forholdene innen byggebransjen, som de siste årene blant annet har vært preget av sosial dumping og arbeidslivskriminalitet.

 

Jane Brekkhus Sæthre er forbundsleder i Norsk Jernbaneforbund.

 

Else-May Botten har sittet på Stortinget for Arbeiderpartiet siden 2009 og representerer Møre og Romsdal. Denne stortingsperioden er hun medlem av næringskomiteen. Botten sitter i Arbeiderpartiets sentralstyre. Hun har studert økonomi og ledelse ved høgskolene i Molde og Vestfold og på Universitetet i Bergen.

 

Per Olaf Lundteigen er gårdbruker og mangeårig aktiv politiker for Senterpartiet. Fra 2013 til 2017 sitter han i arbeids- og sosialkomiteen og i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget. Lundteigen er tidligere leder av Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Han har drevet egen gård siden 1982 og er utdannet sivilagronom fra Norges landbrukshøgskole.

 

Audun Lysbakken er partileder og parlamentarisk leder for SV. Han var barne-, likestillings og inkluderingsminister fra 2009 til 2012. Lysbakken har sittet på Stortinget i flere perioder, og har sittet i ulike komiteer. Denne perioden er han medlem av Stortingets kirke-, utdannings og forskningskomité. Lysbakken har grunnfag i fransk og sammenlignende politikk fra Universitetet i Bergen. Han er også aktuell med podkasten «Lahlum og Lysbakken», der han og Hans Olav Lahlum snakker om alt fra egen partipolitikk og valget i USA til fotball og bøker.

 

Hans Olav Lahlum er toppkandidat for SV i Oppland til årets stortingsvalg. Han har vært politisk aktiv for SV i en årrekke, men er kanskje mest kjent som historiker, biograf, kriminalforfatter, sjakkspiller og kommentator. I mai 2013 satte Lahlum verdensrekord som intervjuobjekt i verdens lengste intervju. Intervjuet varte i nøyaktig 30 timer, 1 minutt og 44 sekunder.

 

Geirmund Jor er spesialrådgiver i Fagforbundet, ansatt i informasjonsavdelingen. Han har studert medier og kommunikasjon på Høgskulen i Volda, Høgskolen i Vestfold og på BI. Jor har jobbet som både som journalist og som kommunikasjonsrådgiver tidligere.

 

Ingrid Langerud er kommunikasjonssjef i Arbeiderpartiet. Hun har bakgrunn fra Miljøverndepartementet, PR-byrået Burston Marsteller og Norgesgruppen. Langerud har en bachelor i statsvitenskap med medievitenskap fra Universitetet i Oslo.

 

 
Foto: Trond Isaksen

Hans-Christian Gabrielsen er leder i LO. 

 

Eileen Fugelsnes er førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI. Hun er statsviter, med politikkutforming og politisk styring som forskningsfelt. Fugelsnes underviser i økonomisk historie, politisk økonomi og politikkutforming. Siden 2003 har hun gjennomført velgeranalyser årlig for Arbeiderpartiet og fagbevegelsen.

 

Linn Herning er historiker og daglig leder i For velferdsstaten. Siden 2010 har hun jobbet med å kartlegge og samle erfaringer med kommersielle selskaper i velferdstjenestene. I 2015 skrev Herning boken «Velferdsprofitørene», der hun tar for seg de som tjener seg rike på skattefinansierte velferdstjenester. 

 

Trygve Slagsvold Vedum er partileder for Senterpartiet. Han har vært innvalgt på Stortinget fra Hedmark siden høsten 2005. Slagsvold Vedum var landbruksminister i Jens Stoltenbergs andre regjering fra juni 2012 til regjeringsskiftet etter stortingsvalget i 2013. Siden høsten 2013 har han vært medlem av Stortingets finanskomite. Slagsvold Vedum er utdannet agronom fra Jønsberg landbruksskole, og har grunnfag i sosiologi og mellomfag i statvitenskap fra Universitetet i Oslo.

 


Foto: Einar Aslaksen

Bjørnar Moxnes har siden 2012 vært partileder for partiet Rødt, og er partiets førstekandidat i Oslo ved årets stortingsvalg. Han er også gruppeleder for Rødts bystyregruppe i Oslo. Moxnes er utdannet sosiolog ved Universitetet i Oslo.

 

Marte Mjøs Persen er ordfører i Bergen for Arbeiderpartiet. Frem til februar 2015 var hun leder av Arbeiderpartiet i Bergen. Mjøs Persen har studert litteraturvitenskap og sosiologi ved Universitetet i Bergen, og har en bachelorgrad i kultur- og samfunnsvitenskap. Hun har tidligere jobbet som organisasjonssekretær i Human-Etisk Forbund og vært fylkessekretær i Hordaland for organisasjonen Nei til EU.

 


Foto: CF-Wesenberg/kolonihagen

Raymond Johansen er politiker for Arbeiderpartiet og byrådsleder i Oslo. Johansen var statssekretær i Utenriksdepartementet under Jens Stoltenbergs første og andre regjering og partisekretær for Arbeiderpartiet fra 2009 til 2015. Byrådslederen har bred erfaring fra internasjonalt hjelpearbeid, blant annet som avdelingsleder i Norad, og som generalsekretær i Flyktninghjelpen. Johansen er utdannet rørlegger.

 


Karianne Tung 
representerer Arbeiderpartiet for Sør-Trøndelag på Stortinget og sitter i Transport- og kommunikasjonskomiteen. Mellom 2013 og 2015 satt hun i Stortingets Helse- og omsorgskomité. Fra våren 2017 er Tung leder for Sør-Trøndelag Arbeiderparti.

 

Wegard Harsvik er leder for samfunnskontakt og strategisk arbeid i LO. Harsvik var tidligere politiker for Arbeiderpartiet, og har vært statssekretær i Kultur- og kirkedepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet. Harsvik har gitt ut flere bøker, blant annet Blåkopi og Ord er makt. Harsvik er også fast spaltist for det partipolitisk uavhengige nettmagasinet Agenda Magasin.

 

Jonas Gahr Støre er partileder for Arbeiderpartiet og statsministerkandidat ved årets stortingsvalg. Han var utenriksminister fra 2005 til 2012, og helse- og omsorgsminister fra 2012 til 2013. Støre er utdannet statsviter og har bakgrunn fra embetsverket og humanitære organisasjoner, blant annet som generalsekretær i Røde Kors.

 

Frøy Gudbrandsen er politisk redaktør i Bergens Tidende. Hun har en doktorgrad i sammenlignende politikk om temaet internasjonal migrasjon fra Universitetet i Bergen og en bachelor i journalistikk fra University of Sheffield.


Eva Nordlund er kommentator i Nationen. Hun har tidligere jobbet i NRK og er kjent som programleder fra Søndagsavisa og Dagsnytt 18. Hun var i perioden 1993-1997 vararepresentant til Stortinget for Senterpartiet.

 

Berit Aalborg er politisk redaktør i Vårt Land. Hun har bakgrunn som politisk journalist og kommentator og samfunnsredaktør og har jobbet både i NRK, Aftenposten og Nationen. Aalborg er også tidligere politiker for KrF. Hun er utdannet idéhistoriker fra Universitetet i Oslo.

 


Foto: Oda Berby

Trude Teige er utdannet oversetter og journalist. Hun har jobbet som politisk reporter, nyhetsanker og programleder i TV2. Teige var den første kvinnen i TV2 som ledet et daglig debattprogram på kanalen: Tabloid. I dag arbeider hun som foredragsholder, konferanse- og debattleder og forfatter.

 

 

 

Kommunal'16:  

 

Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen,
12.-13. september 2016

 

Årets kommunalkonferanse drar de lange linjene og tar opp de store utfordringene. For det er i kommunene Norge skapes. Det er der innbyggerne bor, lever og bruker offentlige tilbud. Endringer og innovasjon må skje i kommunene - derfor har årets konferanse en skyhøy ambisjon: vi skaper framtidas Norge. 

Toppfolk fra politikk og forskning kommer for å dra oss gjennom de store spørsmålene: Hvordan lykkes med integrering, hvordan skal vi lage en bra skole for alle og hvordan skal vi gjennomføre kommunereformens vedtatte sammenslåinger. Hva er utfordringene?

Ikke minst skal vi snakke om hvem som skal drive offentlige tjenester. Blir det god kvalitet på tjenestene gjennom løsarbeidersamfunnet og hva gjør det med arbeidslivet? Etter årtier med privatisering er trenden snudd; nå tar kommunene tilbake ansvaret for å drive egne tjenester. Vi får svaret på hvorfor og hvordan!

 

Program

Mandag 12. september

 

9.00

Registrering

 

Kaffe/te og rundstykker

10.15

Åpning

 

Musikalsk innslag

v/ Gjertruds sigøynerorkester

 

Velkommen

v/ Mette Nord, styreleder i LO Kommune

10.30

Mangfold, integrering og inkludering – del 1

 

Verdens flyktningsituasjon og våre felles utfordringer

v/ Jan Egeland, generalsekretær i Flyktninghjelpen

 

Lærdommer fra den svenske innvandringspolitikken

v/ Lisa Pelling, utredningssjef i tankesmien Arena Idé

 

Integrering i Norge – hva sier forskningen?

v/ Anne Britt Djuve, forskningssjef Fafo

11.45

Kaffepause

12.00

Mangfold, integrering og inkludering – del 2

 

Debatt: Lykkes kommunene med integreringen?

 

Debattleder: Camilla Moe Røisland, kommunikasjonsleder i Fellesorganisasjonen

Deltakere:

Hanne Caroline S. Iversen, statssekretær i Justis- og beredskaps-departementet

Audun Lysbakken, partileder for SV

Bernhardt Halvorsen, ordfører i Lavangen kommune (Sp)

Dulo Dizdarevic, regiondirektør i IMDi Nord

Karin Afeef, leder for migrasjonsseksjonen i Røde Kors

13.00

Lunsj

14.15

Parallellseminarer

 

3 seminarer – deltakerne velger ett

Alle seminarene varer 2 timer, pluss 15-20 minutter pause

 

 

14.15

Seminar 1 – Vi tar tjenestene tilbake

 

Etter kommunevalget i 2015 har flere kommuner startet arbeidet med å ta konkurranse- og anbudsutsatte tjenester tilbake til kommunal regi. Hvordan tar man tjenestene tilbake? Hva er fordelene og ulempene? Hvor mye koster det – på kort og på lang sikt? Er det verdt det, eller koster det for mye?

 

Kunstnerisk åpning

 

Innledning

v/ Mimmi Kvisvik, forbundsleder i Fellesorganisasjonen

 

Samarbeid, åpenhet og tillit - slik endrer vi Oslo 

v/ Inga Marte Thorkildsen, byråd for eldre-, helse- og sosialtjenester i Oslo kommune

 

Hvordan har vi tatt renholdstjenestene tilbake i Stord?

v/ Per Jarle Valvatne, leder for Fagforbundet Stord/Fitjar og Harry Herstad, ordfører i Stord kommune

 

Hvordan tok vi barnevernstjenestene tilbake i Sandnes?

v/Trygve Apeland, kommunalsjef oppvekst i Time kommune og tidligere barnevernsjef i Sandnes kommune

15.25

Kaffepause med kake, frukt og grønnsaksbuffet

15.40

Debatt

 

Debattleder: Kaia Storvik, nestleder i Agenda tankesmie

Deltakere: Mimmi Kvisvik, Per Jarle Valvatne, Inga Marte Thorkildsen og Trygve Apeland

16.30

Slutt

 

 

14.15

Seminar 2 – Vår tids løsarbeidere

 

Stadig flere får en løs tilknytning til arbeidslivet – hva gjør dette med samfunnet? Hva er problemene, men også mulighetene, med en slik tilknytning til arbeidslivet? Hvordan bør vi jobbe opp mot denne gruppen i LO? Hvilke erfaringer har vi med kunstnere som vi kan bygge på i dette arbeidet?

Kunstnerisk åpning

v/ Elise Rougnø og Joakim Havnø Ousdal

 

Mot et nytt løsarbeidersamfunn?                                        

v/ Renée Rasmussen, LO-sekretær

 

Kulturarbeideren – vår tids løsarbeider?                                          

v/ Eirik Raude, frilans musiker og tidl. tillitsvalgt i MFO

 

Presentasjon av pamflett                                                 

v/ Cathrine Sandnes, leder i Manifest tankesmie

 

«Selvstendig næringsdrivende»

v/ Asle Reime, områdeansvarlig Industri Energi              

15.20

Kaffepause med kake, frukt og grønnsaksbuffet

15.40

Debatt

 

Debattleder: Cathrine Sandnes, leder i Manifest tankesmie

Deltakere: Mette Nord, Renée Rasmussen, Eirik Raude, Asle Reime og Irmelin Sangolt Tjelflaat (medlem av FOs arbeidsutvalg og leder for profesjonsrådet for barnevernspedagoger)

16.30

Slutt

 

 

14.15

Seminar 3 – Finnes fellesskolen?

 

Frafallet i videregående har et klart klasseaspekt. Ungdommer fra familier med lav inntekt og lav sosial status dropper i mye større grad ut enn de fra familier med høye inntekter. Dermed kan man kanskje spørre: Finnes fellesskolen?

 

Innledning

v/ Anne Finborud, forbundsleder i Skolenes landsforbund

 

Hvorfor slutta vi?

v/ Forandringsfabrikken

 

De frafalne – frafall i videregående skole

v/ Jon Rogstad, forskningsleder Fafo

 

En skole der alle lykkes

v/ Trond Giske, nestleder i Ap og leder i Stortingets kirke-, utdannings- og forskningskomité

15.30

Kaffepause med kake, frukt og grønnsaksbuffet

15.45

Debatt

 

Debattleder: Nina Hanssen, journalist

Deltakere: Anne Finborud, Mette Henriksen Aas (Seksjonsleder for Seksjon kirke, kultur og oppvekst i Fagforbundet), Forandringsfabrikken, Jon Rogstad, Trond Giske og Kathrine Haugland Martinsen (medlem av FOs arbeidsutvalg og leder for profesjonsrådet for sosionomer)

16.30

Slutt

 

 

19.00

Aperitiff

19.30

Festmiddag

 

Musikalsk innslag

v/ Heine Totland og Gisle Børge Styve

 

 

Tirsdag 13. september

 

8.45

Kaffe og te

9.00

Musikalsk innslag

 

v/ No. 4

9.10

God morgen

9.15

Kommunereformen og omstilling

 

En del kommuner vil i september ha søkt om sammenslåing. Da begynner arbeidet med å gjøre disse omstillingsprosessene så vellykkede som mulig. Hvordan lykkes med store omorganiseringer? Hvordan har man jobbet for å gjøre sammenslåinger så vellykket som mulig før?

 

Omstilling i store organisasjoner – hvordan lykkes?                    

v/ Tom Karp, professor ved Høyskolen Kristiania

 

Alt haster – også å involvere: Dilemmaene omkring gode beslutninger og tilstrekkelig involvering                          

 

v/ Gudrun Haabeth Grindaker, påtroppende rådmann i nye Sandefjord

10.10

Kaffepause med kake, frukt og grønnsaksbuffet

10.25

Nye Sandefjord – prosess og samarbeid                                           

 

v/ Anne Merete Sørensen, HTV i Fagforbundet Andebu kommune

10.45

Status kommunereformen

 

v/ Ole Gustav Narud, leder for Lokalsamfunnsforeningen og ordfører i Åmot kommune (Sp)

11.15

Musikalsk avslutning

 

v/ NMH Drumline

11.25

Avslutning

 

v/ Hans Ole Rian, forbundsleder i Musikernes fellesorganisasjon

11.30

Lunsj

12.30

Slutt

 

Konferanseleder: Mette Nord, forbundsleder i Fagforbundet og styreleder i LO Kommune

 

Innledere og kulturinnslag på Kommunal '16

Innledere

 

Jan Egeland er generalsekretær i Flyktninghjelpen. Han har hatt en rekke organisatoriske og politiske verv, blant annet visegeneralsekretær i FN, generalsekretær i Norges Røde Kors, direktør ved Norsk utenrikspolitisk institutt og statssekretær i Utenriksdepartementet for Arbeiderpartiet. Han har også vært sentral i flere fredsprosesser, deriblant prosessen som førte fram til Oslo-avtalen mellom Israel og palestinerne. Egeland har doktorgrad i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo.

 

Lisa Pelling er utredningssjef for den svenske tankesmien Arena Idé. Hun har bakgrunn som programsjef i tankesmien Global Utmaning, og politisk rådgiver i det svenske Utenriksdepartementet. Pelling har skrevet doktorgrad om transnasjonale bånd og migrasjon mellom den kurdiske delen av Irak og Sverige, og har jobbet mye med migrasjonsspørsmål.

 

Anne Britt Djuve er forskningssjef på Fafo, og har jobbet mye med innvandring, introduksjonsordning for innvandrere, arbeidsmarkedstiltak og multi-kulturalisme. Hun har skrevet en rekke bøker og artikler om temaet, og skrev sin doktorgrad om introduksjonsordningen for nyankomne flyktninger representerer et integreringspolitisk paradigmeskifte.

 

Hanne Caroline S. Iversen (Frp) er statssekretær for innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug. Hun har hatt en rekke politiske verv i Harstad kommune og Troms fylkeskommune. Iversen har vært varaordfører i Harstad og sittet i kommunestyret og formannskapet. Hun har også vært leder for Harstad Fremskrittsparti og styreformann for Harstad FpU.

 

Audun Lysbakken er partileder og parlamentarisk leder for SV. Han var barne-, likestillings og inkluderingsminister fra 2009 til 2012. Han har sittet på Stortinget i flere perioder, og har sittet i ulike komiteer. Denne perioden er han medlem av Stortingets helse- og omsorgskomité. Lysbakken har grunnfag i fransk og sammenlignende politikk fra Universitetet i Bergen.

 

Bernhardt Halvorsen (Sp) er ordfører i Lavangen kommune, som i 2015 var nominert til IMDi sin bosettingspris.

 

Dulo Dizdarevic er regiondirektør i IMDi Nord. Han har utdanning fra forsvaret og teknisk utdanning fra Jugoslavia, samt grunnfag i statsvitenskap fra Norge. 

 

Karin Afeef er leder for migrasjonsseksjonen i Røde Kors, hvor hun har jobbet siden 2011. Hun har tidligere vært forsker på Peace Research Institute Oslo (PRIO) og har jobbet for FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR). Afeef har sin mastergrad fra University of Oxford.

 

Inga Marte Thorkildsen er byråd for eldre-, helse- og sosialtjenester i Oslo kommune. Hun representerte SV på Stortinget fra 2001-2013, og var nestleder i SV fra 2012 til 2015. Thorkildsen var barne-, familie- og likestillingsminister fra 2012 til 2013. I 2015 ga hun ut boka Du ser det ikke før du tror det. Et kampskrift for barns rettigheter, som handler om vold og overgrep mot barn.

 

Per Jarle Valvatne er hovedtillitsvalgt for Fagforbundet i Stord kommune og leder i Fagforbundet Stord/Fitjar og LO Sunnhordland. Han er seksjonsrepresentant for Seksjon samferdsel og teknisk i Fagforbundets landsstyre.

 

Harry Herstad er ordfører i Stord kommune for Arbeiderpartiet. Han sitter i styrene for KS Hordaland og Helse Fonna, og har hatt en rekke organisatoriske og politiske verv.

 

Trygve Apeland er kommunalsjef for oppvekst i Time kommune. Han har vært barnevernsjef i Sandnes, og er utdannet barnevernspedagog med videre-utdanning i ledelse.

 

Renée Rasmussen er LO-sekretær, med bakgrunn som nestleder og forbundsleder i Musikernes fellesorganisasjon (MFO). Hun er utdannet oboist fra Norges musikkhøyskole, og har jobbet i Kongelige norske marines musikkorps i Horten.

 

Eirik Raude har studert slagverk ved Norges musikkhøyskole, Rotterdam konservatorium og Yale University. Han har undervist ved Barratt-Due musikkinstitutt og Norges musikkhøyskole, og har arbeidet som slagverker i Oslo-Filharmonien. Han har vært tillitsvalgt og sittet i forbundsstyret i MFO.

 

Cathrine Sandnes er leder for tankesmia Manifest. Hun er utdannet litteraturviter, og har vært redaktør i tidsskriftet Samtiden og kulturredaktør i Dagsavisen. Sandnes skriver jevnlig for Dagbladet.

 

Asle Reime sitter i arbeidsutvalget til Industri Energi, og leder forbundets organisasjonsavdeling. Han har jobbet med skipsbygging, vært sjømann, jobbet på aluminiumsverk og med forpleining offshore. 

 

Forandringsfabrikken presenterer kunnskap og erfaringer fra barn og unge, gjennom foredrag, rådgiving og kurs. De inviterer barn og unge som er i hjelpesystemene i dag med som «proffer» fordi de har viktig kunnskap om hvordan hjelpesystemer og skole fungerer og gode råd til dem som jobber med og i disse systemene.

 

Jon Rogstad er forskningsleder ved Fafo og professor i sosiologi. Han har jobbet mye med temaer som diskriminering i arbeidslivet, etniske minoriteter og frafall i skolen. I 2016 kom boka De frafalne. Om frafall i videregående opplæring – hvem er de, hva vil de og hva kan gjøres?, som Rogstad, sammen med Kaja Reegård, var redaktør for.

 

Trond Giske er nestleder i Arbeiderpartiet og leder for Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget. Han har sittet på Stortinget siden 1997, og har vært statsråd flere ganger, senest Næringsminister fra 2009 til 2013. I 2015 gav han ut boka La læreren være lærer. Veien til en skole der alle lykkes, som tar mål av seg å beskrive hvordan vi kan skape en skole der alle barn kan lykkes.

 

Tom Karp er forsker og foreleser ved Høyskolen Kristiania. Han foreleser i fag som ledelse, lederutvikling og endringsledelse. Karp har en doktorgrad i endringsledelse og er sivilingeniør og bedriftsøkonom. I 2014 gav han ut boka Endring i organisasjoner, som tar for seg ideologiske, teoretiske og praktiske perspektiver på forandring i organisasjoner.

 

Gudrun Haabeth Grindaker er prosjektleder for sammenslåingen av Sandefjord, Andebu og Stokke, og blir rådmann i nye Sandefjord fra 2017. Hun har vært rådmann i Halden kommune, områdedirektør for helse og velferd i KS og sjefsykepleier ved Ullevål sykehus. Grindaker er utdannet sykepleier med videreutdanning i folkehelse og ledelse.

 

Anne Merete Sørensen er hovedtillitsvalgt i Andebu kommune, og har jobbet mye med sammenslåingsprosessen mellom Sandefjord, Andebu og Stokke kommune.

 

Ole Gustav Narud er ordfører i Åmot kommune. Han er leder for Lokalsamfunnsforeningen, og er utdannet økonom. Han har vært leder for Hedmark Senterparti, og fra 2013-2015 var han medlem i det offentlige utvalget som utredet ny kommunelov.

 

Kulturinnslag

 

Gjertruds sigøynerorkester sprang ut av musikkmiljøet på Krølle Kro i Oslo på slutten av 80-tallet og spesialiserte seg tidlig på østeuropeisk sigøynermusikk fra Russland, Romania og framfor alt Ungarn. De har turnert over store deler av Norge, medvirket i radio og TV, deltatt på en rekke festivaler og festspill og spilt inn flere cd-er. Ensemblet mottar ensemblestøtte fra Norsk kulturråd.

 

Oskar Abel Valand Halvorsen er 17 år gammel og elev ved Lørenskog musikk- og kulturskole/Lørenskog skolekorps hvor han spiller slagverk. Han spiller også piano ved Barratt Due Musikkinstitutt.

 

Elise Rougnø er 23 år og kommer fra Lillestrøm. Hun har en bachelorgrad i Musikkteater fra Musikkteaterhøyskolen og er utdannet musikalartist ved Bårdar Akademiet og Bårdar International. Hun har medvirket i flere profesjonelle oppsetninger og skal til høsten bl.a spille i "Tre nøtter til Askepott" ved Lillestrøm kultursenter. 

Joakim Havnø Ousdal er 25 år og kommer fra Sofiemyr. Han har studert Musikk ved Høgskolen i Staffeldtsgate, og er utdannet musikalartist ved Bårdar Akademiets Musikkteaterlinje og Bårdar International. Han har medvirket i flere store produksjoner her i Norge, og har også jobbet som Artist på Garbos Dinnershow på Gran Canaria i showet DIAMONDS.

 

Heine Totland og Gisle Børge Styve har turnert sammen i flere omganger, og reiser nå rundt i hele landet sammen. Heine Totland er musiker med klassisk utdannelse fra Norge og Ungarn. Han har medvirket på plater med Jan Eggum, Silje Nergaard og Vazelina Bilopphøggers, og har spilt i en rekke musikaler. Gisle Børge Styve er kanskje best kjent for sin fortid som en av pianistene i NRK-programmet Beat for Beat. Han er utdannet ved jazz/pop/rock-linja på Norges musikkhøyskole. I tillegg til duoen med Totland er han med i Gisle Børge Styve Trio.

 

No. 4 består av Emilie Christensen, Ingeborg Marie Mohn og Julia Witek. Låtene deres har klare referanser til både jazz og viser, mens tekstene ofte er inspirert av rim og rytme fra hip hop-verden. Deres første singel «Lite og stort» ble mye spilt på P1 sommeren 2014.