Innledere på Kommunal' 18

 


Foto: Trond Isaksen 

Mette Nord er forbundsleder i Fagforbundet og styreleder i LO Kommune.

 


Foto: Trond Isaksen

Mimmi Kvisvik er forbundsleder i Fellesorganisasjonen (FO) og 2. nestleder i LO Kommunes styre. 

 


Foto: Bo Mathisen/Skolenes landsforbund

Anne Finborud er forbundsleder i Skolenes landsforbund. 

 


Foto: asamaria.com

Hans Ole Rian er forbundsleder i Musikernes fellesorganisasjon. 
 

Jan Olav Andersen er forbundsleder i EL og IT Forbundet. 

 


Foto: Jan Lillehamre

Odd-Haldgeir Larsen er nestleder i Fagforbundet, 1. nestleder i LO Kommunes styre og leder for programkomiteen til Kommunalkonferansen 2018. 

 

 

Pål Molander er direktør for Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI). Han er en mye benyttet foredragsholder nasjonalt og internasjonalt på temaene arbeidsmiljø og arbeidsliv, og sitter i en mengde råd og utvalg på dette området. Han har nylig ledet ekspertgruppen knyttet til gjennomgang av bedriftshelsetjenesten, og var en del av mindretallet i arbeidstidsutvalget. Molander bidrar for tiden i oppfølgingsgruppen for IA-avtalen. Han er Dr.scient fra 2000, og har hatt bistilling som professor ved Universitetet i Oslo i over 10 år.

 

 
Foto: Fagforbundet

Trond Finstad er leder for yrkesseksjon kontor og administrasjon i Fagforbundet.  

 


Foto: Agnete Brun

Anita Krohn Traaseth har siden 2014 vært direktør i Innovasjon Norge. Hun har tidligere hatt flere lederstillinger i privat sektor, blant annet i Hewlett-Packard Norge AS og i Det norske Veritas. Krohn Traaseth er også kjent for den bestselgende boken "God nok for de svina: En leders tanker om mot, sårbarhet og troverdighet" som kom ut i 2014. Hun har en bachelorgrad i kommunikasjon og markedsføring og en master i styrearbeid fra BI. Hun har også studert ved Harvard og Massachusetts Institute of Technology (MiT).

 

Laila Evensen er nestleder og hovedtillitsvalgt i Fagforbundet Drammen. Hun sitter i styringsgruppa for digitalisering i helse, sosial og omsorg i Drammen kommune og har vært med på å innføre digitale verktøy og løsninger i kommunen. 

 

 

Kjetil Staalesen er spesialrådgiver i LO og fast økonomispaltist i Dagsavisen.Han er ansvarlig for digitalisering og næringsrettet forskning i LO. Staalesen har bakgrunn som tillitsvalgt og ansatt i norsk og utenlandsk finansnæring siden 1997. Kjetil skriver om økonomi, arbeidsliv og digitalisering.

 


Foto: UiO

Tone Bratteteig er professor ved institutt for Informatikk ved Universitetet i Oslo. Hun har jobbet med tverrfaglig informatikk-utdanning ved UiO siden 1990-tallet og er spesielt opptatt av samspillet mellom mennesker og teknologi, bruk av informasjonssystemer og effekter av tekniske løsninger. 

 

 

Edle Utaaker er sjefsingeniør i Arbeidstilsynet. Hun er nasjonal koordinator for Arbeidstilsynets tilsynsarbeid med vold og trusler i helse- og omsorgssektoren. Edle er utdannet sivilingeniør fra NTH/NTNU i 1977 Hun jobbet med kreftforskning på Haukeland sykehus før hun kom til Arbeidstilsynet for 30 år siden. De siste 18 årene har hun arbeidet mest med å lede Arbeidstilsynet satsinger i helse- og sosialsektoren, der forebygging av vold og trusler hele tiden har vært et viktig tema. Nå er hun nasjonal koordinator for Arbeidstilsynets satsing i helse og sosialsektoren som startet i 2017 og i alle fall skal gå ut 2019.

 

Ida Søraunet Wangberg er historiker og journalist med bakgrunn fra NRK og Klassekampen. Hun har skrevet pamflettene Avsporing – hvordan konkurranse svekker jernbanen og På anbud – konkurranseutsetting og kommersialisering av velferdstjenester for utsatte grupper og vært medforfatter på Stans velferdsprofitørene på 1-2-3. Hun har tidligere vært redaktør for Manifest Tidsskrift.

 


Foto: Iris Engen Skadal

Ulrika Bergroth-Plur er leder for Musikk i skolen og tidligere lærer i Finland. Hun er utdannet musikklærer, pianopedagog og dirigent, og har arbeidet mye med kulturadministrasjon og politikk både i Finland og i Norge. Ulrika brenner spesielt for å sikre de estetiske fagene bedre rom og posisjon i den norske skolen. Hun ønsker å bidra til større forståelse for at mennesket er en helhet og at læring derfor må bety både kunnskap, opplevelse og mestring  - alle tre i god balanse.

 


Foto: Ellisiv Solskinnsbakk

May-Britt Sundal er leder for yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst i Fagforbundet.  

  

 

Dina von Heimburg er folkehelsekoordinator i Levanger kommune. Hun er også stipendiat i sosiologi ved Nord Universitet, der hun jobber med doktorgradsprosjektet "Det trengs en hel landsby. Samskapelse av sosial inkludering blant familier med barn i barnehage."

 


Foto: Tone Solhaug

Randi Bergem er statsviter og dosent ved Høgskulen i Volda. Hun er prosjektleder for evalueringa av Nærmiljøprosjektet. Helsefremmende arbeid og lokalt og regionalt folkehelsearbeid er sentralt i hennes forskning og undervisning. Randi har vært involvert i evaluering av flerenasjonale satsinger på folkehelse, blant annet Helse i plan og Partnarskap for folkehelse. For tiden er hun ansvarlig for evalueringen av prosjektet Nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse på oppdrag for Helsedirektoratet.

 


Foto: Trond A. Isaksen

Marianne Solberg Johnsen er nestleder i Fellesorganisasjonen (FO). 

 


Foto: Jan Lillehamre

Sissel M. Skoghaug er nestleder i Fagforbundet. 

 


Foto: Ingar Næss

Yngvar Åsholt er kunnskapsdirektør i NAV. Han har tidligere vært arbeidsdirektør, assisterende NAV-direktør og leder for fylkene under etableringen av NAV-reformen. Åsholt er utdannet sosialøkonom fra universitetet i Oslo og har tidligere arbeidet i 10 år i Arbeidsdepartementet med arbeidsmarkedspolitikk.

 


Foto: Trond Isaksen

Roger Bjørnstad er sjeføkonom i LO. Han tiltrådte stillingen i 2017. Bjørnstad har tidligere vært sjeføkonom og administrerende direktør i Samfunnsøkonomisk analyse. Han er utdannet samfunnsøkonom med doktorgrad fra Universitetet i Oslo. 

 

Sigrun Aasland er fagsjef i Tankesmien Agenda. Hun kommer fra stillingen som daglig leder for Damvad Norge. Aasland har bakgrunn fra Norfund, Pöyry Management Consulting og i Verdensbanken. Agendas fagsjef har også erfaring som politisk rådgiver for SVs stortingsgruppe og som leder for Norsk studentunion. Hun har en mastergrad i økonomi fra Johns Hopkins University School of Advanced International Studies (SAIS) i Washington D.C., og Cand. mag. i sammenlignende politikk fra Universitetet i Bergen.

 


Foto: STFK / Siri Nordberg Malvik 

Tore O. Sandvik er Arbeiderpartipolitiker og fylkesordfører i Trøndelag. 

 

Frode Ersfjord (t.v.) og Frode Janborg er henholdsvis kommunikasjonsrådgiver og utreder i FLT - Forbundet for Ledelse og Teknikk. De står bak den nyoppstartede podkasten "Brobyggerne" i regi av LO Ingeniør. Frode og Frode er nysgjerrige og reiser rundt for å treffe brobyggere i hele Norge. Hvordan kan to politikere som i utgangspunktet er uenige i alt – bygge broer for et bedre samfunn?

 

 

Karin Andersen har sittet på Stortinget for SV siden 1997. Hun er leder for Kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget. Andersen er kjent for sin innsats mot fattigdomsbekjempelse og inkludering av ulike grupper i samfunnet. Før hun ble stortingspolitiker, arbeidet Andersen som barnehageassistent i mange år.

 

Jonas Bals er rådgiver i LO. Han er også malersvenn, historiker, forfatter og bokanmelder og spaltist i Klassekampen. Han er utdannet maler og senere historiker og har jobbet i Oslo Bygningsarbeiderforening, Fellesforbundet og som rådgiver for Jonas Gahr Støre i Arbeiderpartiets stortingsgruppe. 

 


Foto: UiO

Magne Flemmen er en av Norges fremste eksperter på utviklingen av klasseforskjeller i Norge. Han forsker på klasse og ulikhet ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo. 

 


Foto: Oslo kommune/Sturlason

Marianne Borgen er ordfører i Oslo og mangeårig politiker for SV. Hun har embetseksamen i sosiologi fra Universitetet i Oslo med spesialområde sosialpolitikk og medisinsk sosiologi. Hun har i over 25 år arbeidet med barnerettigheter både nasjonalt og internasjonalt og har permisjon fra stilling som avdelingsdirektør i Redd Barna. Ordføreren er født og oppvokst i Groruddalen og bor i dag i bydel Østensjø.

 

 

Peder Kjøs er utdannet psykolog ved Universitetet i Oslo. Han er spesialist i klinisk voksenpsykologi og tok doktorgrad i psykologi i 2017. Kjøs har jobbet som psykolog i rusomsorg, barnevern, psykiatrisk sykehus og i privatpraksis, og som veileder og kursholder for psykologer i videreutdanning. Han er fast spaltist i VG og hyppig bidragsyter i flere medier. De siste årene har han blitt kjent for allmennheten som terapeut i NRK-serien "Jeg Mot Meg", og i podkasten Hos Peder. Peder Kjøs har skrevet en rekke bøker i ulike sjangre, seinest essaysamlingen Berøring (Pax, 2018). Han er far til tre barn, gift og bor i Oslo.

 

Bente Aasjord er forfatter, skribent, foredragsholder og samfunnsdebattant. Hun er ansatt ved hovedkontoret i Fagforbundet, som spesialrådgiver i nordområdepolitikk. Aasjord er utdannet statsviter. Hun er født og oppvokst i Steigen kommune i Nordland, der hun også bor i dag.

  

Sveinung Eikeland er viserektor ved Universitetet i Tromsø - Norges Arktiske Universitet. Eikeland er utdannet sosiolog, og var tidligere seniorforsker ved Norsk institutt for by – og regionforskning (1985-1995) og Northern research institute (2003-2011).

 

Jonas Gahr Støre er partileder for Arbeiderpartiet. Han var utenriksminister fra 2005 til 2012, og helse- og omsorgsminister fra 2012 til 2013. Støre er utdannet statsviter og har bakgrunn fra embetsverket og humanitære organisasjoner, blant annet som generalsekretær i Røde Kors. Denne perioden er han medlem av Utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget. 

 

Audun Lysbakken er partileder og parlamentarisk leder for SV. Han var barne-, likestillings og inkluderingsminister fra 2009 til 2012. Lysbakken har sittet på Stortinget i flere perioder, og har sittet i ulike komiteer. Denne perioden er han medlem av Utenriks- og forsvarskomiteen. Lysbakken har grunnfag i fransk og sammenlignende politikk fra Universitetet i Bergen. 

  

Trygve Slagsvold Vedum er partileder for Senterpartiet. Han har vært innvalgt på Stortinget fra Hedmark siden høsten 2005. Slagsvold Vedum var landbruksminister i Jens Stoltenbergs andre regjering fra juni 2012 til regjeringsskiftet etter stortingsvalget i 2013. Siden høsten 2013 har han vært medlem av Stortingets finanskomité. Slagsvold Vedum er utdannet agronom fra Jønsberg landbruksskole, og har grunnfag i sosiologi og mellomfag i statvitenskap fra Universitetet i Oslo.

 


Foto: Einar Aslaksen

Bjørnar Moxnes har siden 2012 vært partileder for partiet Rødt. Han er partiets eneste stortingsrepresentant, og ble valgt inn under Stortingsvalget i 2017. Moxnes er medlem av Stortingets finanskomité. Han er utdannet sosiolog ved Universitetet i Oslo.

 

 
Foto: Trine Hisdal

Anne Grosvold er en av Norges mest kjente journalister og hadde, til hun sluttet i desember 2015, arbeidet nesten 40 år i NRK som journalist, utenrikskorrespondent og programleder. Hun har også arbeidet som informasjonssjef for Justisdepartementet. Hun har gjennom karrieren ledet utallige programmer, debatter og bokbad, men er kanskje mest kjent fra talkshowet Grosvold på NRK1.

 

KUNSTNERISKE BIDRAGSYTERE:

 

Operakoret er et profesjonelt kor som i dag teller 53 sangere. 25 av disse kommer på årets Kommunalkonferanse. Koret deltar i Nasjonaloperaens forestillinger, men har også egne korkonserter og konserter sammen med Operaorkestret og andre aktører. Koret ledes av kormester David Maiwald. Pianist for koret er Gabor Nagy (bildet). Han er repetitør og kormaster-assistent ved Den Norske Opera og Ballett. Gabor er utdannet ved Franz Liszt Musikkakademiet i Debrec, Ungarn med mastergrad i solopiano og kammermusikk. 

 

Tove Bøygaard er en singer/songwriter fra Ål i Hallingdal og en utpreget liveartist. Hennes tydelige tilstedeværelse og formidlingsevne, akkompagneres av gnistrende gitarspill og munnspillsoloer. Hun er kjent for å ha et stort samfunnsengasjement som hun kommuniserer med sterke tekster og gode melodier. 

 

Trym Innleggen Hagalia og Morten Omlid

Musikkskoleelev og musikkskolelærer i musikalsk forening.

Gitarist og musikkskolelærer, Morten Omlid, ble spurt av Janne Hegna fra Musikernes Fellesforbund om han kunne ta med seg en av sine elever og gjøre et musikalsk innslag på Kommunalkonferansen 2018. Valget falt på Trym Innleggen Hagalia som har vært elev hos Morten i noen år. Foruten å være en habil gitarist besitter Trym en fantastisk stemme som har vakt oppsikt i lokalmiljøet. Trym har gjort flere opptredener lokalt med stor suksess. Det musikalske samarbeidet mellom lærer og elev, i tillegg til Tryms gryende musikalske karriere, er et godt eksempel på viktigheten av en god, lokal kulturskole. Morten Omlid er en rutinert gitarist, mest kjent som gitarist i Spoonful of Blues og som gitarist for Rita Engedalen.

 

Fengselsbandet "Skyldig som faen"

Bandet "Skyldig som faen" består av fanger fra Bastøy Fengsel som bor og øver på Blueshuset på Notodden. I realiteten er de noe så unikt som et musikalsk kollektiv inne i landets største åpne fengsel. Bandet har eksistert siden 2011, med varierende besetning. Siden oppstart har bandet hatt over 100 spillejobber, hvorav de fleste utenfor fengselet de siste tre årene. De har gjort spektakulære oppdrag som én times live konsert fra Bastøy Kirke for Bluesasylet (NRK P2) med Knut Reiersrud, konsert for 500 gjester i den britiske ambassaden i Oslo på Dronning Elisabeths fødselsdag og konsert for de russiske jentene i Pussy Riot på Blueshuset.

Bandet spiller en blanding av røff Chicago-blues og rock, samt egenproduserte låter. Tre av medlemmene i bandet er blant årets deltagere fra Blues Factory AS på Little Stevens Blues School 2018 på Notodden, hvor de får musikalsk opplæring og veiledning i studioarbeid av norske og amerikanske bluesmusikere, blant annet av ingen ringere enn Steven Van Zandt, bedre kjent som Bruce Springsteens faste gitarist «Little Steven».