Innledere og bidragsytere på Kommunal '19

 

 Foto: Trond Isaksen 

Mette Nord er forbundsleder i Fagforbundet og styreleder i LO Kommune.

 


Foto: Trond Isaksen

Mimmi Kvisvik er forbundsleder i Fellesorganisasjonen (FO) og 2. nestleder i LO Kommunes styre. 

 


Foto: Bo Mathisen/Skolenes landsforbund

Anne Finborud er forbundsleder i Skolenes landsforbund. 

 


Foto: asamaria.com

Hans Ole Rian er forbundsleder i Creo - forbundet for kunst og kultur. 

 

 

Jan Olav Andersen er forbundsleder i EL og IT Forbundet. 

 

 

Jonas Bals er rådgiver i LO. Han er også malersvenn, historiker, forfatter og bokanmelder og spaltist i Klassekampen. Han er utdannet maler og senere historiker og har jobbet i Oslo Bygningsarbeiderforening, Fellesforbundet og som rådgiver for Jonas Gahr Støre i Arbeiderpartiets stortingsgruppe. 

 

Kristin Clemet er daglig leder i den liberale tankesmien Civita. Hun var utdannings- og forskningsminister i perioden 2001 – 2005 og viseadministrerende direktør i Næringslivets Hovedorganisasjon fra 1998 til 2001. Hun har tidligere vært arbeids- og administrasjonsminister (1989 -1990) og stortingsrepresentant for Høyre (1989-1993). Hun har også vært redaktør i Tidens Tegn, politisk rådgiver i Industridepartementet (1981-83), gruppesekretær i Stortinget, byrådssekretær i Oslo kommune og politisk rådgiver ved Statsministerens kontor (1985-86). Kristin er utdannet siviløkonom fra NHH.

 

Knut Røed er økonom og seniorforsker ved Frischsenteret for Samfunnsøkonomisk forskning ved Universitetet i Oslo. Han tok doktorgrad (dr. polit.) ved Universitetet i Oslo i 1998 og har særlig forsket på arbeidsmarkedsøkonomi, arbeidsledighet, tilbud av arbeidskraft, pensjonsreformer, trygdeøkonomi og mikroøkonomi. I 2009 ble Røed med i det regjeringsoppnevnte Brochmann-utvalget, eller Velferds- og migrasjonsutvalget. Utvalgets rapport ble lagt frem i mai 2011. Røed har argumentert for at Inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) ikke har kraftige nok virkemidler til å få ned sykefraværet og har anbefalt økt bruk av gradert sykmelding. Han har også deltatt i forskningsprogrammet som evaluerer Nav-reformen.

 

Kjetil van der Wel er professor i sosialpolitikk ved fakultet for samfunnsvitenskap ved OsloMet - storbyuniversitetet. 

 

Maria Walberg er samfunnsøkonom og spesialrådgiver i LO. Hun har tidligere vært leder i Ungdom mot EU, styremedlem og nestleder i Nei til EU og nestleder i Attac Norge.

 

 

 

Kathrine Haugland Martinsen er medlem av arbeidsutvalget i Fellesorganisasjonen (FO) og leder for profesjonsutvalget for sosionomer.  

 

Ragnar Theis Holvik varslet Helsekjøpsaken i Grimstad kommune fra posisjonen som rådmannens spesialrådgiver. Helsekjøpsaken handler om ulovlige kjøp av helsetjenester på 100 millioner kroner og mulig korrupsjon. 

 

Kari Breirem er utdannet jurist. Hun har erfaring fra ulike roller i offentlig virksomhet innen departement, kommune og direktorat. Hun har vært direktør i advokatfirmaet BA-HR og direktør i Borgarting lagmannsrett.  Breirem har siden 2010 arbeidet som advokat og har arbeidsrett som særskilt område. Hun har jobbet med mange varslingssaker og har opparbeidet seg bred erfaring på dette feltet. Hun var medlem av regjeringens referansegruppe ved utarbeidelsen av de bestemmelser vi i dag har om varsling i arbeidsmiljøloven.

 


Foto: Statsministerens kontor

Tora Aasland er leder for kommunesektorens etikkutvalg. Hun er tidligere kommune- og stortingspolitiker for SV og en kjent embetskvinne. Hun var stortingsrepresentant innvalgt fra Akerhus fra 1985 til 1993 og statsråd i Kunnskapsdepartementet med ansvar for høyere utdanning og forskning i Jens Stoltenbergs andre regjering fra 2007 til 2012. Aasland var inntil hun ble statsråd i 2007, Norges første fylkesmann med bakgrunn i SV.

 

Einar Osnes er hovedvernombud i Utdanningsetaten i Oslo.  

 

 

Turid Leirvoll er tidligere partisekretær i SV og Socialistisk Folkeparti i Danmark. Der hadde hun blant annet ansvar for politikkutvikling og kampanjer. På 90-tallet var hun forbundssekretær i Fellesorganisasjonen (FO). Leirvoll er i dag ansatt som faglig sekretær i TAT - Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd i Danmark. 

 

 
Foto: Tom Riis

Sven Tore Løkslid har vært fylkesordfører i Telemark siden oktober 2015. Han representerer Arbeiderpartiet. Fra 2011 - 2015 var Løkslid ordfører i Hjartdal kommune. Løkslid har studert økonomi og administrasjon ved Høgskolen i Telemark. 

 

Olaug Skau er hovedtillitsvalgt og leder for Fagforbundet Telemark Fylkeskommune.

 


Foto: Jan Lillehamre

Odd-Haldgeir Larsen er nestleder i Fagforbundet, 1. nestleder i LO Kommunes styre og leder for programkomiteen til Kommunalkonferansen 2019.   

 

 

Gunnar Steinsholt er rådgiver i Fagforbundet. Der jobber han i hovedsak med klima, energi og næringspolitiske spørsmål. 

 

Borgar Aamaas er seniorforsker ved Cicero - Senter for klimaforskning. Han har utdannelse i meteorologi og klima fra Universitet i Oslo (UiO), fra bachelor- til doktorgrad. Han har vært ansatt på CICERO siden 2010. 

 

Eivind Selvig er cand. scient. tilknyttet Civitas. Han har i mer enn 25 år arbeidet med klima- og energiutfordringer både nasjonalt og lokalt. Han har et bredt kompetanseområde og har erfaring fra forskning, utredning og forvaltning.

 

 
Foto: Renate Madsen

Anja Bakken Riise er leder i Framtiden i våre hender. Hun har studert utviklingsstudier og tidligere jobbet som leder i Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond og som byrådssekretær for Oslos miljøbyråd.

 

Aslak Borgersrud er politisk journalist i Dagsavisen. Han er også musiker og var tidligere rapper i den venstreradikale rap-gruppa Gatas Parlament. Borgersrud er dessuten selvutnevnt fagforeningsentusiast. 

 

 

 
Foto: Oda Berby

Trude Teige er utdannet oversetter og journalist. Hun har jobbet som politisk reporter, nyhetsanker og programleder i TV2. Teige var den første kvinnen i TV2 som ledet et daglig debattprogram på kanalen: Tabloid. I dag arbeider hun som foredragsholder, konferanse- og debattleder og forfatter. 


  


Foto: Stortinget

Jonas Gahr Støre er partileder for Arbeiderpartiet. Han var utenriksminister fra 2005 til 2012, og helse- og omsorgsminister fra 2012 til 2013. Støre er utdannet statsviter og har bakgrunn fra embetsverket og humanitære organisasjoner, blant annet som generalsekretær i Røde Kors. Denne perioden er han medlem av Utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget. 

 


Foto: Stortinget

Audun Lysbakken er partileder og parlamentarisk leder for SV. Han var barne-, likestillings og inkluderingsminister fra 2009 til 2012. Lysbakken har sittet på Stortinget i flere perioder, og har sittet i ulike komiteer. Denne perioden er han medlem av Utenriks- og forsvarskomiteen. Lysbakken har grunnfag i fransk og sammenlignende politikk fra Universitetet i Bergen. 

  


Foto: Stortinget

Trygve Slagsvold Vedum er partileder for Senterpartiet. Han har vært innvalgt på Stortinget fra Hedmark siden høsten 2005. Slagsvold Vedum var landbruksminister i Jens Stoltenbergs andre regjering fra juni 2012 til regjeringsskiftet etter stortingsvalget i 2013. Siden høsten 2013 har han vært medlem av Stortingets finanskomité. Slagsvold Vedum er utdannet agronom fra Jønsberg landbruksskole, og har grunnfag i sosiologi og mellomfag i statvitenskap fra Universitetet i Oslo.

 


Foto: Einar Aslaksen

Bjørnar Moxnes har siden 2012 vært partileder for Rødt. Han er partiets eneste stortingsrepresentant, og ble valgt inn under Stortingsvalget i 2017. Moxnes er medlem av Stortingets finanskomité. Han er utdannet sosiolog fra Universitetet i Oslo.

 


Foto: Trond Isaksen

Hans-Christian Gabrielsen ble valgt til leder i LO på kongressen i 2017. Han kommer fra Fellesforbundet. Gabrielsen har tidligere vært LOs andre nestleder i fire år og forbundssekretær i Fellesforbundet. I LO har Gabrielsen ansvar for blant annet næringspolitikk, miljø og klima, bedriftsdemokrati og samarbeidet mellom LO, Norsk Sjømannsforbund og Norsk Sjøoffisersforbund.

 

Margreth Olin er en norsk filmregissør og manusforfatter, forfatter, spaltist og foredragsholder. Hun har utdannelse fra Universitetet i Bergen og Høgskolen i Volda. Hun er blant annet kjent for filmene "Barndom", "Mannen fra Snåsa", "De andre", "Ungdommens råskap" og "Dei mjuke hendene". Hun har tematisert alt fra barns lek og læringspress i skolen, enslige mindreårige asylsøkere, alderdom og eldreomsorg til kvinnekropp og Snåsamannen. Margreth Olins filmer har ofte politiske budskap, og filmskaperen er ikke redd for å engasjere seg i den offentlige debatten. I 2006 gjorde hun seg kjent da hun initierte Nestekjærlighet-aksjonen. Da hun to år senere gjenopptok aksjonen i protest mot nye asylinnstramminger, ble hun av ukemagasinet Ny Tid kåret til Årets Nordmann 2008. 

 


Foto: Julie Pike

Helene Uri har doktorgrad i språkvitenskap og arbeidet i tolv år ved Universitetet i Oslo før hun sa opp jobben for å begynne å skrive på heltid. Hun debuterte med romanen Dyp rød 315 i 2001, og utgir tillegg til sin skjønnlitterære produksjon en rekke fagbøker innen lingvistikk. Uri er oversatt/under oversettelse til flere språk, blant annet dansk, svensk, tysk, engelsk, fransk, spansk og japansk.

 

Trygve Svensson er fra Bergen og er leder for Tankesmien Agenda. Han har jobbet som rådgiver for konsernsjef Eldar Sætre i Equinor og som statssekretær i Nærings- og handelsdepartementet. Han har også jobbet som rådgiver for Arbeiderpartiet på Stortinget. Trygve har skrevet doktorgrad om Ludvik Holbergs retorikk ved Universitetet i Bergen.

 


Foto: Maria Gossé

Nancy Herz er samfunnsdebattant og skribent, samt medforfatter av bøka «Skamløs». Til daglig jobber hun som organisasjonskonsulent. 

 


Foto: Stortinget

Knut Arild Hareide er politiker for Kristelig Folkeparti (KrF). Han var partileder i KrF fra 2011 - 2019 og trakk seg som følge av partiets retningsvalg mot høyre og at partiet valgte å gå inn i Solberg-regjeringen. Hareide har vært innvalgt på Stortinget fra Hordaland siden 2013. Hareide er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole og har grunnfag i sosiologi fra Universitetet i Bergen. 

 


Foto: Arbeiderpartiet

Amund Vik er leder av politisk avdeling i Arbeiderpartiet. Han har en mastergrad i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo. 

 

 

Linn Herning er historiker og daglig leder i For velferdsstaten. Siden 2010 har hun jobbet med å kartlegge og samle erfaringer med kommersielle selskaper i velferdstjenestene. I 2015 skrev Herning boken «Velferdsprofitørene», der hun tar for seg de som tjener seg rike på skattefinansierte velferdstjenester.

 

 

Magnus Marsdal er leder i Manifest Tankesmie. Han er forfatter av bøker som LærerkodenKunnskapsbløffenFrp-koden, Tredje venstre og AFP på en-to-tre. Han har tidligere jobbet som nyhetsleder, vaktsjef og journalist i Klassekampen.

 


Foto: Oslo kommune/Sturlason 

Kamzy Gunaratnam er politiker fra Arbeiderpartiet og varaordfører i Oslo fra 2015. Gunaratnam ble innvalgt representant i Oslo bystyre første gang i 2007. Hun har tidligere sittet i kultur- og utdanningskomiteen og er nå inne i sin andre periode som medlem av helse- og sosialkomiteen. Hun satt som leder i AUF i Oslo fra 2009-2011 og hun har vært vararepresentant til Stortinget. Gunaratnam har studert sosialgeografi ved Universitetet i Oslo og fag ved lærerutdanningen ved Høgskolen i Oslo. 

  

Kari Nessa Nordtun er ordførerkandidat for Arbeiderpartiet i Stavanger. Nordtun er utdannet jurist ved Universitetet i Bergen og har vært folkevalgt i Stavanger bystyre siden 2011. Etter endt studium arbeidet hun som advokatfullmektig og senere som advokat for advokatfirmaet Sjødin, Meling & Co, og deretter for advokatfirmaet Elden DA. Som advokat bistod hun blant annet fornærmede og etterlatte som bistandsadvokat i 22. juli-saken. Hun har for tiden permisjon fra yrket som advokat.

 

Roger Haga Heimli ble valgt til andre nestleder i LO på LO-kongressen 2017. Han kom inn i ledelsen i Fagforbundet på landsmøtet i 2013. Da hadde han vært fylkesleder i Fagforbundet Hordaland siden 2003, og medlem av forbundsstyret siden 2009. I Bergen kommune var han hovedtillitsvalgt og omstillings- og konserntillitsvalgt.

 

  

KUNSTNERISKE BIDRAGSYTERE


Foto: Anne Valeur

No. 4 er en poptrio fra Oslo bestående av Emilie Christensen (vokal), Ingeborg Marie Mohn (keyboards, gitar, vokal) og Julia Witek (bass, vokal). Gruppa har sluppet to album: "Henda i været" og "Hva nå"! Med ærlighet og en egen evne til å formidle det store i de små tingene har Ingeborg, Emilie og Julia skapt et unikt musikalsk og tekstlig univers. De er kjent for sanger som “Lite og stort”, “Det finnes bare vi”, “Låst” og “Føkk lunsj”. 

 


Foto: Agnete Brun

Denne vinteren har folk kunnet se Maria Haukaas Mittet og Lars Bremnes i den populære programserien«Hver gang vi møtes» på TV2. Med gjensidig beundring for hverandre som artister oppstod det tanker om et musikalsk samarbeid mellom Maria og Lars, og siden 1. mars har de turnert sammen. De møtes på scenen gjennom egne viser og andre sanger som har stor betydning for begge. Konsertene fremføres av Maria og Lars sammen og hver for seg, med et felles band med tre musikere. 

Lars Bremnes er født i Svolvær og bosatt i Harstad siden 1997. Han fikk Spellemannsprisen i 2000 og 2006 og Prøysenprisen i 2009. Maria Haukaas Mittet er fra Senja og har lang fartstid som artist. I 2004 debuterte hun som plateartist. I 2014 gav Maria ut sitt første norskspråklige album «HEIM» , der hun skrev egne viser og fremførte andres på egen dialekt og med grobunn i den nordnorske visetradisjonen. I 2015 stakk hun av med seieren i TV-programmet «Stjernekamp».

 


Foto: Niklas Østergaard

Bathos er en slagverkstrio som holder til i Oslo, og består av Håkon Drevland, Geir Strande Syrrist og Simen Brenden. De har studert sammen i 4 år og spilt sammen i mange forskjellige sammenhenger, og har dermed et bredt spekter av erfaringer de kan basere sitt musikalske samspill på. De hadde sin egen debutkonsert høsten 2018 på Norges musikkhøgskole, der de spilte både veletablerte verker fra det klassiske slagverksrepertoaret, samt nylig skrevne stykker av lokale komponister. Trioen er opptatt av å utfordre seg teknisk, musikalsk og samspillsmessig gjennom eksisterende repertoar, men jobber også aktivt med urframføringer og samarbeid med komponister.