Innledere på Kommunal'17

 


Foto: Trond Isaksen 

Mette Nord er forbundsleder i Fagforbundet og styreleder i LO Kommune.

 


Foto: Trond A. Isaksen

Mimmi Kvisvik er forbundsleder i Fellesorganisasjonen (FO).

 


Foto: asamaria.com

Hans Ole Rian er forbundsleder i Musikernes fellesorganisasjon. 

 


Foto: Bo Mathisen/Skolenes landsforbund

Anne Finborud er forbundsleder i Skolenes landsforbund.

 

Jan Olav Andersen er forbundsleder i EL og IT Forbundet. 

 

Dagfinn Svanøe er ungdomsleder i EL og IT Forbundet. 

 

Anders Ravik Jupskås er nestleder og forsker på Senter for ekstremismeforskning ved Universitetet i Oslo. Han er utdannet statsviter, og skrev både masteroppgave og doktorgradsavhandling om temaet populisme. Jupskås var NRKs faste valgkommentator ved kommune- og fylkestingsvalget i 2011 og ved stortingsvalget i 2013. I 2012 debuterte han som forfatter med boken «Ekstreme Europa – ideologi, årsaker og konsekvenser» og til neste år er han aktuell med boken «Hva er høyreekstremisme».  

 

Thomas Seltzer er programleder for «Trygdekontoret» på NRK, et popkulturelt humorprogram med seriøse undertoner, som våren 2017 gikk inn i sin tolvte sesong. I fjor høst gjorde Seltzer seg spesielt bemerket med episoden «Trygdekontoret spessial – i Hillary og Donalds bakgård», en dokumentar der programlederen reiser til USA for å intervjue egne familiemedlemmer om hvem de skal stemme på ved presidentvalget – og hvorfor. Seltzer ble først kjent i offentligheten som rockestjerne i bandet Turboneger, hvor han går under navnet Happy-Tom. Han er utdannet innen psykologi og har tidligere jobbet som markedsanalytiker og skribent.

 

Heidi Jøndahl Nilsen er utdannet sosionom og har flere års erfaring i arbeide med utsatte barn, unge og deres familier. Hun har tidligere arbeidet som saksbehandler i barnevernstjenesten, miljøterapeut i bofellesskap for enslig mindreårige flyktninger og som miljøterapeut ved DPS. De siste syv årene har Nilsen jobbet med levekår og fattigdom. Hun har også vært medforsker i barnefattigdomsprosjektet SIMBA.

 

Karin Andersen har sittet på Stortinget for SV siden 1997. Fra 2013 til 2017 er hun andre nestleder i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget. Andersen er kjent for sin innsats mot fattigdomsbekjempelse og inkludering av ulike grupper i samfunnet. Før hun ble stortingspolitiker, arbeidet Andersen som barnehageassistent i mange år.

 

Bente Stein Mathisen sitter på Stortinget for Høyre og har lang politisk erfaring fra Høyre i Asker og Akershus. Mathisen er medlem av arbeids- og sosialkomiteen og av Stortingets delegasjon til Nordisk råd. Hun er utdannet sykepleier.

 

Jonas Bals er forfatter og politisk rådgiver for Jonas Gahr Støre i Arbeiderpartiets stortingsgruppe. Han er utdannet maler og senere historiker og har jobbet i Oslo Bygningsarbeiderforening og Fellesforbundet. I februar i år utkom hans siste bok, Hvem skal bygge landet? Boken tar for seg forholdene innen byggebransjen, som de siste årene blant annet har vært preget av sosial dumping og arbeidslivskriminalitet.

 

Jane Brekkhus Sæthre er forbundsleder i Norsk Jernbaneforbund.

 

Else-May Botten har sittet på Stortinget for Arbeiderpartiet siden 2009 og representerer Møre og Romsdal. Denne stortingsperioden er hun medlem av næringskomiteen. Botten sitter i Arbeiderpartiets sentralstyre. Hun har studert økonomi og ledelse ved høgskolene i Molde og Vestfold og på Universitetet i Bergen.

 

Per Olaf Lundteigen er gårdbruker og mangeårig aktiv politiker for Senterpartiet. Fra 2013 til 2017 sitter han i arbeids- og sosialkomiteen og i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget. Lundteigen er tidligere leder av Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Han har drevet egen gård siden 1982 og er utdannet sivilagronom fra Norges landbrukshøgskole.

 

Audun Lysbakken er partileder og parlamentarisk leder for SV. Han var barne-, likestillings og inkluderingsminister fra 2009 til 2012. Lysbakken har sittet på Stortinget i flere perioder, og har sittet i ulike komiteer. Denne perioden er han medlem av Stortingets kirke-, utdannings og forskningskomité. Lysbakken har grunnfag i fransk og sammenlignende politikk fra Universitetet i Bergen. Han er også aktuell med podkasten «Lahlum og Lysbakken», der han og Hans Olav Lahlum snakker om alt fra egen partipolitikk og valget i USA til fotball og bøker.

 

Hans Olav Lahlum er toppkandidat for SV i Oppland til årets stortingsvalg. Han har vært politisk aktiv for SV i en årrekke, men er kanskje mest kjent som historiker, biograf, kriminalforfatter, sjakkspiller og kommentator. I mai 2013 satte Lahlum verdensrekord som intervjuobjekt i verdens lengste intervju. Intervjuet varte i nøyaktig 30 timer, 1 minutt og 44 sekunder.

 

Geirmund Jor er spesialrådgiver i Fagforbundet, ansatt i informasjonsavdelingen. Han har studert medier og kommunikasjon på Høgskulen i Volda, Høgskolen i Vestfold og på BI. Jor har jobbet som både som journalist og som kommunikasjonsrådgiver tidligere.

 

Ingrid Langerud er kommunikasjonssjef i Arbeiderpartiet. Hun har bakgrunn fra Miljøverndepartementet, PR-byrået Burston Marsteller og Norgesgruppen. Langerud har en bachelor i statsvitenskap med medievitenskap fra Universitetet i Oslo.

 

 
Foto: Trond Isaksen

Hans-Christian Gabrielsen er leder i LO. 

 

Eileen Fugelsnes er førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI. Hun er statsviter, med politikkutforming og politisk styring som forskningsfelt. Fugelsnes underviser i økonomisk historie, politisk økonomi og politikkutforming. Siden 2003 har hun gjennomført velgeranalyser årlig for Arbeiderpartiet og fagbevegelsen.

 

Linn Herning er historiker og daglig leder i For velferdsstaten. Siden 2010 har hun jobbet med å kartlegge og samle erfaringer med kommersielle selskaper i velferdstjenestene. I 2015 skrev Herning boken «Velferdsprofitørene», der hun tar for seg de som tjener seg rike på skattefinansierte velferdstjenester. 

 

Trygve Slagsvold Vedum er partileder for Senterpartiet. Han har vært innvalgt på Stortinget fra Hedmark siden høsten 2005. Slagsvold Vedum var landbruksminister i Jens Stoltenbergs andre regjering fra juni 2012 til regjeringsskiftet etter stortingsvalget i 2013. Siden høsten 2013 har han vært medlem av Stortingets finanskomite. Slagsvold Vedum er utdannet agronom fra Jønsberg landbruksskole, og har grunnfag i sosiologi og mellomfag i statvitenskap fra Universitetet i Oslo.

 


Foto: Einar Aslaksen

Bjørnar Moxnes har siden 2012 vært partileder for partiet Rødt, og er partiets førstekandidat i Oslo ved årets stortingsvalg. Han er også gruppeleder for Rødts bystyregruppe i Oslo. Moxnes er utdannet sosiolog ved Universitetet i Oslo.

 

Marte Mjøs Persen er ordfører i Bergen for Arbeiderpartiet. Frem til februar 2015 var hun leder av Arbeiderpartiet i Bergen. Mjøs Persen har studert litteraturvitenskap og sosiologi ved Universitetet i Bergen, og har en bachelorgrad i kultur- og samfunnsvitenskap. Hun har tidligere jobbet som organisasjonssekretær i Human-Etisk Forbund og vært fylkessekretær i Hordaland for organisasjonen Nei til EU.

 


Foto: CF-Wesenberg/kolonihagen

Raymond Johansen er politiker for Arbeiderpartiet og byrådsleder i Oslo. Johansen var statssekretær i Utenriksdepartementet under Jens Stoltenbergs første og andre regjering og partisekretær for Arbeiderpartiet fra 2009 til 2015. Byrådslederen har bred erfaring fra internasjonalt hjelpearbeid, blant annet som avdelingsleder i Norad, og som generalsekretær i Flyktninghjelpen. Johansen er utdannet rørlegger.

 


Karianne Tung
representerer Arbeiderpartiet for Sør-Trøndelag på Stortinget og sitter i Transport- og kommunikasjonskomiteen. Mellom 2013 og 2015 satt hun i Stortingets Helse- og omsorgskomité. Fra våren 2017 er Tung leder for Sør-Trøndelag Arbeiderparti.

 

Wegard Harsvik er leder for samfunnskontakt og strategisk arbeid i LO. Harsvik var tidligere politiker for Arbeiderpartiet, og har vært statssekretær i Kultur- og kirkedepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet. Harsvik har gitt ut flere bøker, blant annet Blåkopi og Ord er makt. Harsvik er også fast spaltist for det partipolitisk uavhengige nettmagasinet Agenda Magasin.

 

Jonas Gahr Støre er partileder for Arbeiderpartiet og statsministerkandidat ved årets stortingsvalg. Han var utenriksminister fra 2005 til 2012, og helse- og omsorgsminister fra 2012 til 2013. Støre er utdannet statsviter og har bakgrunn fra embetsverket og humanitære organisasjoner, blant annet som generalsekretær i Røde Kors.

 

Frøy Gudbrandsen er politisk redaktør i Bergens Tidende. Hun har en doktorgrad i sammenlignende politikk om temaet internasjonal migrasjon fra Universitetet i Bergen og en bachelor i journalistikk fra University of Sheffield.


Eva Nordlund er kommentator i Nationen. Hun har tidligere jobbet i NRK og er kjent som programleder fra Søndagsavisa og Dagsnytt 18. Hun var i perioden 1993-1997 vararepresentant til Stortinget for Senterpartiet.

 

Berit Aalborg er politisk redaktør i Vårt Land. Hun har bakgrunn som politisk journalist og kommentator og samfunnsredaktør og har jobbet både i NRK, Aftenposten og Nationen. Aalborg er også tidligere politiker for KrF. Hun er utdannet idéhistoriker fra Universitetet i Oslo.

 


Foto: Oda Berby

Trude Teige er utdannet oversetter og journalist. Hun har jobbet som politisk reporter, nyhetsanker og programleder i TV2. Teige var den første kvinnen i TV2 som ledet et daglig debattprogram på kanalen: Tabloid. I dag arbeider hun som foredragsholder, konferanse- og debattleder og forfatter.