Kommunalkonferansen 2017

Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen

Ny regjering - ny retning
13.-14. juni 2017 


Årets kommunalkonferanse er en faglig og politisk mobilisering til stortingsvalget i september. Vi inviterer tillitsvalgte, medlemmer og ansatte i forbundene i LO Kommune til valgverksted med debatt, politikk, erfarings- og kunnskapsutveksling, nyheter og kultur. 

De politiske skillelinjene har sjelden vært tydeligere foran et stortingsvalg enn de er nå. Arbeidsløsheten er rekordhøy. Det er skapt færre jobber totalt i løpet av tre år med Høyre og Frp i regjering enn det ble årlig under de rødgrønne. Høyresiden privatiserer, sentraliserer og selger arvesølvet for kortsiktig gevinst. Regjeringen gir store skattekutt til de rikeste og forskjellene mellom folk øker. 

Vi vil ha en ny politikk som sikrer arbeid til alle og arbeidsplasser over hele landet. Vi krever en regjering som garanterer trygghet i arbeidslivet, stopper sosial dumping og fjerner bruken av midlertidige stillinger. En regjering som velger trygg eldreomsorg og god skole for alle framfor skattekutt til dem som har mest fra før.

Vi jobber for en ny regjering - og ny kurs.

Velkommen til valgverksted!

Mette Nord
styreleder
LO Kommune

 

Innledere på Kommunal'17

 


Foto: Trond Isaksen 

Mette Nord er forbundsleder i Fagforbundet og styreleder i LO Kommune.

 


Foto: Trond A. Isaksen

Mimmi Kvisvik er forbundsleder i Fellesorganisasjonen (FO).

 


Foto: asamaria.com

Hans Ole Rian er forbundsleder i Musikernes fellesorganisasjon. 

 


Foto: Bo Mathisen/Skolenes landsforbund

Anne Finborud er forbundsleder i Skolenes landsforbund.

 

Jan Olav Andersen er forbundsleder i EL og IT Forbundet. 

 

Dagfinn Svanøe er ungdomsleder i EL og IT Forbundet. 

 

Anders Ravik Jupskås er nestleder og forsker på Senter for ekstremismeforskning ved Universitetet i Oslo. Han er utdannet statsviter, og skrev både masteroppgave og doktorgradsavhandling om temaet populisme. Jupskås var NRKs faste valgkommentator ved kommune- og fylkestingsvalget i 2011 og ved stortingsvalget i 2013. I 2012 debuterte han som forfatter med boken «Ekstreme Europa – ideologi, årsaker og konsekvenser» og til neste år er han aktuell med boken «Hva er høyreekstremisme».  

 

Thomas Seltzer er programleder for «Trygdekontoret» på NRK, et popkulturelt humorprogram med seriøse undertoner, som våren 2017 gikk inn i sin tolvte sesong. I fjor høst gjorde Seltzer seg spesielt bemerket med episoden «Trygdekontoret spessial – i Hillary og Donalds bakgård», en dokumentar der programlederen reiser til USA for å intervjue egne familiemedlemmer om hvem de skal stemme på ved presidentvalget – og hvorfor. Seltzer ble først kjent i offentligheten som rockestjerne i bandet Turboneger, hvor han går under navnet Happy-Tom. Han er utdannet innen psykologi og har tidligere jobbet som markedsanalytiker og skribent.

 

Heidi Jøndahl Nilsen er utdannet sosionom og har flere års erfaring i arbeide med utsatte barn, unge og deres familier. Hun har tidligere arbeidet som saksbehandler i barnevernstjenesten, miljøterapeut i bofellesskap for enslig mindreårige flyktninger og som miljøterapeut ved DPS. De siste syv årene har Nilsen jobbet med levekår og fattigdom. Hun har også vært medforsker i barnefattigdomsprosjektet SIMBA.

 

Karin Andersen har sittet på Stortinget for SV siden 1997. Fra 2013 til 2017 er hun andre nestleder i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget. Andersen er kjent for sin innsats mot fattigdomsbekjempelse og inkludering av ulike grupper i samfunnet. Før hun ble stortingspolitiker, arbeidet Andersen som barnehageassistent i mange år.

 

Bente Stein Mathisen sitter på Stortinget for Høyre og har lang politisk erfaring fra Høyre i Asker og Akershus. Mathisen er medlem av arbeids- og sosialkomiteen og av Stortingets delegasjon til Nordisk råd. Hun er utdannet sykepleier.

 

Jonas Bals er forfatter og politisk rådgiver for Jonas Gahr Støre i Arbeiderpartiets stortingsgruppe. Han er utdannet maler og senere historiker og har jobbet i Oslo Bygningsarbeiderforening og Fellesforbundet. I februar i år utkom hans siste bok, Hvem skal bygge landet? Boken tar for seg forholdene innen byggebransjen, som de siste årene blant annet har vært preget av sosial dumping og arbeidslivskriminalitet.

 

Jane Brekkhus Sæthre er forbundsleder i Norsk Jernbaneforbund.

 

Else-May Botten har sittet på Stortinget for Arbeiderpartiet siden 2009 og representerer Møre og Romsdal. Denne stortingsperioden er hun medlem av næringskomiteen. Botten sitter i Arbeiderpartiets sentralstyre. Hun har studert økonomi og ledelse ved høgskolene i Molde og Vestfold og på Universitetet i Bergen.

 

Per Olaf Lundteigen er gårdbruker og mangeårig aktiv politiker for Senterpartiet. Fra 2013 til 2017 sitter han i arbeids- og sosialkomiteen og i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget. Lundteigen er tidligere leder av Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Han har drevet egen gård siden 1982 og er utdannet sivilagronom fra Norges landbrukshøgskole.

 

Audun Lysbakken er partileder og parlamentarisk leder for SV. Han var barne-, likestillings og inkluderingsminister fra 2009 til 2012. Lysbakken har sittet på Stortinget i flere perioder, og har sittet i ulike komiteer. Denne perioden er han medlem av Stortingets kirke-, utdannings og forskningskomité. Lysbakken har grunnfag i fransk og sammenlignende politikk fra Universitetet i Bergen. Han er også aktuell med podkasten «Lahlum og Lysbakken», der han og Hans Olav Lahlum snakker om alt fra egen partipolitikk og valget i USA til fotball og bøker.

 

Hans Olav Lahlum er toppkandidat for SV i Oppland til årets stortingsvalg. Han har vært politisk aktiv for SV i en årrekke, men er kanskje mest kjent som historiker, biograf, kriminalforfatter, sjakkspiller og kommentator. I mai 2013 satte Lahlum verdensrekord som intervjuobjekt i verdens lengste intervju. Intervjuet varte i nøyaktig 30 timer, 1 minutt og 44 sekunder.

 

Geirmund Jor er spesialrådgiver i Fagforbundet, ansatt i informasjonsavdelingen. Han har studert medier og kommunikasjon på Høgskulen i Volda, Høgskolen i Vestfold og på BI. Jor har jobbet som både som journalist og som kommunikasjonsrådgiver tidligere.

 

Ingrid Langerud er kommunikasjonssjef i Arbeiderpartiet. Hun har bakgrunn fra Miljøverndepartementet, PR-byrået Burston Marsteller og Norgesgruppen. Langerud har en bachelor i statsvitenskap med medievitenskap fra Universitetet i Oslo.

 

 
Foto: Trond Isaksen

Hans-Christian Gabrielsen er leder i LO. 

 

Eileen Fugelsnes er førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI. Hun er statsviter, med politikkutforming og politisk styring som forskningsfelt. Fugelsnes underviser i økonomisk historie, politisk økonomi og politikkutforming. Siden 2003 har hun gjennomført velgeranalyser årlig for Arbeiderpartiet og fagbevegelsen.

 

Linn Herning er historiker og daglig leder i For velferdsstaten. Siden 2010 har hun jobbet med å kartlegge og samle erfaringer med kommersielle selskaper i velferdstjenestene. I 2015 skrev Herning boken «Velferdsprofitørene», der hun tar for seg de som tjener seg rike på skattefinansierte velferdstjenester. 

 

Trygve Slagsvold Vedum er partileder for Senterpartiet. Han har vært innvalgt på Stortinget fra Hedmark siden høsten 2005. Slagsvold Vedum var landbruksminister i Jens Stoltenbergs andre regjering fra juni 2012 til regjeringsskiftet etter stortingsvalget i 2013. Siden høsten 2013 har han vært medlem av Stortingets finanskomite. Slagsvold Vedum er utdannet agronom fra Jønsberg landbruksskole, og har grunnfag i sosiologi og mellomfag i statvitenskap fra Universitetet i Oslo.

 


Foto: Einar Aslaksen

Bjørnar Moxnes har siden 2012 vært partileder for partiet Rødt, og er partiets førstekandidat i Oslo ved årets stortingsvalg. Han er også gruppeleder for Rødts bystyregruppe i Oslo. Moxnes er utdannet sosiolog ved Universitetet i Oslo.

 

Marte Mjøs Persen er ordfører i Bergen for Arbeiderpartiet. Frem til februar 2015 var hun leder av Arbeiderpartiet i Bergen. Mjøs Persen har studert litteraturvitenskap og sosiologi ved Universitetet i Bergen, og har en bachelorgrad i kultur- og samfunnsvitenskap. Hun har tidligere jobbet som organisasjonssekretær i Human-Etisk Forbund og vært fylkessekretær i Hordaland for organisasjonen Nei til EU.

 


Foto: CF-Wesenberg/kolonihagen

Raymond Johansen er politiker for Arbeiderpartiet og byrådsleder i Oslo. Johansen var statssekretær i Utenriksdepartementet under Jens Stoltenbergs første og andre regjering og partisekretær for Arbeiderpartiet fra 2009 til 2015. Byrådslederen har bred erfaring fra internasjonalt hjelpearbeid, blant annet som avdelingsleder i Norad, og som generalsekretær i Flyktninghjelpen. Johansen er utdannet rørlegger.

 


Karianne Tung 
representerer Arbeiderpartiet for Sør-Trøndelag på Stortinget og sitter i Transport- og kommunikasjonskomiteen. Mellom 2013 og 2015 satt hun i Stortingets Helse- og omsorgskomité. Fra våren 2017 er Tung leder for Sør-Trøndelag Arbeiderparti.

 

Wegard Harsvik er leder for samfunnskontakt og strategisk arbeid i LO. Harsvik var tidligere politiker for Arbeiderpartiet, og har vært statssekretær i Kultur- og kirkedepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet. Harsvik har gitt ut flere bøker, blant annet Blåkopi og Ord er makt. Harsvik er også fast spaltist for det partipolitisk uavhengige nettmagasinet Agenda Magasin.

 

Jonas Gahr Støre er partileder for Arbeiderpartiet og statsministerkandidat ved årets stortingsvalg. Han var utenriksminister fra 2005 til 2012, og helse- og omsorgsminister fra 2012 til 2013. Støre er utdannet statsviter og har bakgrunn fra embetsverket og humanitære organisasjoner, blant annet som generalsekretær i Røde Kors.

 

Frøy Gudbrandsen er politisk redaktør i Bergens Tidende. Hun har en doktorgrad i sammenlignende politikk om temaet internasjonal migrasjon fra Universitetet i Bergen og en bachelor i journalistikk fra University of Sheffield.


Eva Nordlund er kommentator i Nationen. Hun har tidligere jobbet i NRK og er kjent som programleder fra Søndagsavisa og Dagsnytt 18. Hun var i perioden 1993-1997 vararepresentant til Stortinget for Senterpartiet.

 

Berit Aalborg er politisk redaktør i Vårt Land. Hun har bakgrunn som politisk journalist og kommentator og samfunnsredaktør og har jobbet både i NRK, Aftenposten og Nationen. Aalborg er også tidligere politiker for KrF. Hun er utdannet idéhistoriker fra Universitetet i Oslo.

 


Foto: Oda Berby

Trude Teige er utdannet oversetter og journalist. Hun har jobbet som politisk reporter, nyhetsanker og programleder i TV2. Teige var den første kvinnen i TV2 som ledet et daglig debattprogram på kanalen: Tabloid. I dag arbeider hun som foredragsholder, konferanse- og debattleder og forfatter.

 

 

 

Kommunal'16:  

 

Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen,
12.-13. september 2016

 

Årets kommunalkonferanse drar de lange linjene og tar opp de store utfordringene. For det er i kommunene Norge skapes. Det er der innbyggerne bor, lever og bruker offentlige tilbud. Endringer og innovasjon må skje i kommunene - derfor har årets konferanse en skyhøy ambisjon: vi skaper framtidas Norge. 

Toppfolk fra politikk og forskning kommer for å dra oss gjennom de store spørsmålene: Hvordan lykkes med integrering, hvordan skal vi lage en bra skole for alle og hvordan skal vi gjennomføre kommunereformens vedtatte sammenslåinger. Hva er utfordringene?

Ikke minst skal vi snakke om hvem som skal drive offentlige tjenester. Blir det god kvalitet på tjenestene gjennom løsarbeidersamfunnet og hva gjør det med arbeidslivet? Etter årtier med privatisering er trenden snudd; nå tar kommunene tilbake ansvaret for å drive egne tjenester. Vi får svaret på hvorfor og hvordan!

 

Program

Mandag 12. september

 

9.00

Registrering

 

Kaffe/te og rundstykker

10.15

Åpning

 

Musikalsk innslag

v/ Gjertruds sigøynerorkester

 

Velkommen

v/ Mette Nord, styreleder i LO Kommune

10.30

Mangfold, integrering og inkludering – del 1

 

Verdens flyktningsituasjon og våre felles utfordringer

v/ Jan Egeland, generalsekretær i Flyktninghjelpen

 

Lærdommer fra den svenske innvandringspolitikken

v/ Lisa Pelling, utredningssjef i tankesmien Arena Idé

 

Integrering i Norge – hva sier forskningen?

v/ Anne Britt Djuve, forskningssjef Fafo

11.45

Kaffepause

12.00

Mangfold, integrering og inkludering – del 2

 

Debatt: Lykkes kommunene med integreringen?

 

Debattleder: Camilla Moe Røisland, kommunikasjonsleder i Fellesorganisasjonen

Deltakere:

Hanne Caroline S. Iversen, statssekretær i Justis- og beredskaps-departementet

Audun Lysbakken, partileder for SV

Bernhardt Halvorsen, ordfører i Lavangen kommune (Sp)

Dulo Dizdarevic, regiondirektør i IMDi Nord

Karin Afeef, leder for migrasjonsseksjonen i Røde Kors

13.00

Lunsj

14.15

Parallellseminarer

 

3 seminarer – deltakerne velger ett

Alle seminarene varer 2 timer, pluss 15-20 minutter pause

 

 

14.15

Seminar 1 – Vi tar tjenestene tilbake

 

Etter kommunevalget i 2015 har flere kommuner startet arbeidet med å ta konkurranse- og anbudsutsatte tjenester tilbake til kommunal regi. Hvordan tar man tjenestene tilbake? Hva er fordelene og ulempene? Hvor mye koster det – på kort og på lang sikt? Er det verdt det, eller koster det for mye?

 

Kunstnerisk åpning

 

Innledning

v/ Mimmi Kvisvik, forbundsleder i Fellesorganisasjonen

 

Samarbeid, åpenhet og tillit - slik endrer vi Oslo 

v/ Inga Marte Thorkildsen, byråd for eldre-, helse- og sosialtjenester i Oslo kommune

 

Hvordan har vi tatt renholdstjenestene tilbake i Stord?

v/ Per Jarle Valvatne, leder for Fagforbundet Stord/Fitjar og Harry Herstad, ordfører i Stord kommune

 

Hvordan tok vi barnevernstjenestene tilbake i Sandnes?

v/Trygve Apeland, kommunalsjef oppvekst i Time kommune og tidligere barnevernsjef i Sandnes kommune

15.25

Kaffepause med kake, frukt og grønnsaksbuffet

15.40

Debatt

 

Debattleder: Kaia Storvik, nestleder i Agenda tankesmie

Deltakere: Mimmi Kvisvik, Per Jarle Valvatne, Inga Marte Thorkildsen og Trygve Apeland

16.30

Slutt

 

 

14.15

Seminar 2 – Vår tids løsarbeidere

 

Stadig flere får en løs tilknytning til arbeidslivet – hva gjør dette med samfunnet? Hva er problemene, men også mulighetene, med en slik tilknytning til arbeidslivet? Hvordan bør vi jobbe opp mot denne gruppen i LO? Hvilke erfaringer har vi med kunstnere som vi kan bygge på i dette arbeidet?

Kunstnerisk åpning

v/ Elise Rougnø og Joakim Havnø Ousdal

 

Mot et nytt løsarbeidersamfunn?                                        

v/ Renée Rasmussen, LO-sekretær

 

Kulturarbeideren – vår tids løsarbeider?                                          

v/ Eirik Raude, frilans musiker og tidl. tillitsvalgt i MFO

 

Presentasjon av pamflett                                                 

v/ Cathrine Sandnes, leder i Manifest tankesmie

 

«Selvstendig næringsdrivende»

v/ Asle Reime, områdeansvarlig Industri Energi              

15.20

Kaffepause med kake, frukt og grønnsaksbuffet

15.40

Debatt

 

Debattleder: Cathrine Sandnes, leder i Manifest tankesmie

Deltakere: Mette Nord, Renée Rasmussen, Eirik Raude, Asle Reime og Irmelin Sangolt Tjelflaat (medlem av FOs arbeidsutvalg og leder for profesjonsrådet for barnevernspedagoger)

16.30

Slutt

 

 

14.15

Seminar 3 – Finnes fellesskolen?

 

Frafallet i videregående har et klart klasseaspekt. Ungdommer fra familier med lav inntekt og lav sosial status dropper i mye større grad ut enn de fra familier med høye inntekter. Dermed kan man kanskje spørre: Finnes fellesskolen?

 

Innledning

v/ Anne Finborud, forbundsleder i Skolenes landsforbund

 

Hvorfor slutta vi?

v/ Forandringsfabrikken

 

De frafalne – frafall i videregående skole

v/ Jon Rogstad, forskningsleder Fafo

 

En skole der alle lykkes

v/ Trond Giske, nestleder i Ap og leder i Stortingets kirke-, utdannings- og forskningskomité

15.30

Kaffepause med kake, frukt og grønnsaksbuffet

15.45

Debatt

 

Debattleder: Nina Hanssen, journalist

Deltakere: Anne Finborud, Mette Henriksen Aas (Seksjonsleder for Seksjon kirke, kultur og oppvekst i Fagforbundet), Forandringsfabrikken, Jon Rogstad, Trond Giske og Kathrine Haugland Martinsen (medlem av FOs arbeidsutvalg og leder for profesjonsrådet for sosionomer)

16.30

Slutt

 

 

19.00

Aperitiff

19.30

Festmiddag

 

Musikalsk innslag

v/ Heine Totland og Gisle Børge Styve

 

 

Tirsdag 13. september

 

8.45

Kaffe og te

9.00

Musikalsk innslag

 

v/ No. 4

9.10

God morgen

9.15

Kommunereformen og omstilling

 

En del kommuner vil i september ha søkt om sammenslåing. Da begynner arbeidet med å gjøre disse omstillingsprosessene så vellykkede som mulig. Hvordan lykkes med store omorganiseringer? Hvordan har man jobbet for å gjøre sammenslåinger så vellykket som mulig før?

 

Omstilling i store organisasjoner – hvordan lykkes?                    

v/ Tom Karp, professor ved Høyskolen Kristiania

 

Alt haster – også å involvere: Dilemmaene omkring gode beslutninger og tilstrekkelig involvering                          

 

v/ Gudrun Haabeth Grindaker, påtroppende rådmann i nye Sandefjord

10.10

Kaffepause med kake, frukt og grønnsaksbuffet

10.25

Nye Sandefjord – prosess og samarbeid                                           

 

v/ Anne Merete Sørensen, HTV i Fagforbundet Andebu kommune

10.45

Status kommunereformen

 

v/ Ole Gustav Narud, leder for Lokalsamfunnsforeningen og ordfører i Åmot kommune (Sp)

11.15

Musikalsk avslutning

 

v/ NMH Drumline

11.25

Avslutning

 

v/ Hans Ole Rian, forbundsleder i Musikernes fellesorganisasjon

11.30

Lunsj

12.30

Slutt

 

Konferanseleder: Mette Nord, forbundsleder i Fagforbundet og styreleder i LO Kommune

 

Innledere og kulturinnslag på Kommunal '16

Innledere

 

Jan Egeland er generalsekretær i Flyktninghjelpen. Han har hatt en rekke organisatoriske og politiske verv, blant annet visegeneralsekretær i FN, generalsekretær i Norges Røde Kors, direktør ved Norsk utenrikspolitisk institutt og statssekretær i Utenriksdepartementet for Arbeiderpartiet. Han har også vært sentral i flere fredsprosesser, deriblant prosessen som førte fram til Oslo-avtalen mellom Israel og palestinerne. Egeland har doktorgrad i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo.

 

Lisa Pelling er utredningssjef for den svenske tankesmien Arena Idé. Hun har bakgrunn som programsjef i tankesmien Global Utmaning, og politisk rådgiver i det svenske Utenriksdepartementet. Pelling har skrevet doktorgrad om transnasjonale bånd og migrasjon mellom den kurdiske delen av Irak og Sverige, og har jobbet mye med migrasjonsspørsmål.

 

Anne Britt Djuve er forskningssjef på Fafo, og har jobbet mye med innvandring, introduksjonsordning for innvandrere, arbeidsmarkedstiltak og multi-kulturalisme. Hun har skrevet en rekke bøker og artikler om temaet, og skrev sin doktorgrad om introduksjonsordningen for nyankomne flyktninger representerer et integreringspolitisk paradigmeskifte.

 

Hanne Caroline S. Iversen (Frp) er statssekretær for innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug. Hun har hatt en rekke politiske verv i Harstad kommune og Troms fylkeskommune. Iversen har vært varaordfører i Harstad og sittet i kommunestyret og formannskapet. Hun har også vært leder for Harstad Fremskrittsparti og styreformann for Harstad FpU.

 

Audun Lysbakken er partileder og parlamentarisk leder for SV. Han var barne-, likestillings og inkluderingsminister fra 2009 til 2012. Han har sittet på Stortinget i flere perioder, og har sittet i ulike komiteer. Denne perioden er han medlem av Stortingets helse- og omsorgskomité. Lysbakken har grunnfag i fransk og sammenlignende politikk fra Universitetet i Bergen.

 

Bernhardt Halvorsen (Sp) er ordfører i Lavangen kommune, som i 2015 var nominert til IMDi sin bosettingspris.

 

Dulo Dizdarevic er regiondirektør i IMDi Nord. Han har utdanning fra forsvaret og teknisk utdanning fra Jugoslavia, samt grunnfag i statsvitenskap fra Norge. 

 

Karin Afeef er leder for migrasjonsseksjonen i Røde Kors, hvor hun har jobbet siden 2011. Hun har tidligere vært forsker på Peace Research Institute Oslo (PRIO) og har jobbet for FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR). Afeef har sin mastergrad fra University of Oxford.

 

Inga Marte Thorkildsen er byråd for eldre-, helse- og sosialtjenester i Oslo kommune. Hun representerte SV på Stortinget fra 2001-2013, og var nestleder i SV fra 2012 til 2015. Thorkildsen var barne-, familie- og likestillingsminister fra 2012 til 2013. I 2015 ga hun ut boka Du ser det ikke før du tror det. Et kampskrift for barns rettigheter, som handler om vold og overgrep mot barn.

 

Per Jarle Valvatne er hovedtillitsvalgt for Fagforbundet i Stord kommune og leder i Fagforbundet Stord/Fitjar og LO Sunnhordland. Han er seksjonsrepresentant for Seksjon samferdsel og teknisk i Fagforbundets landsstyre.

 

Harry Herstad er ordfører i Stord kommune for Arbeiderpartiet. Han sitter i styrene for KS Hordaland og Helse Fonna, og har hatt en rekke organisatoriske og politiske verv.

 

Trygve Apeland er kommunalsjef for oppvekst i Time kommune. Han har vært barnevernsjef i Sandnes, og er utdannet barnevernspedagog med videre-utdanning i ledelse.

 

Renée Rasmussen er LO-sekretær, med bakgrunn som nestleder og forbundsleder i Musikernes fellesorganisasjon (MFO). Hun er utdannet oboist fra Norges musikkhøyskole, og har jobbet i Kongelige norske marines musikkorps i Horten.

 

Eirik Raude har studert slagverk ved Norges musikkhøyskole, Rotterdam konservatorium og Yale University. Han har undervist ved Barratt-Due musikkinstitutt og Norges musikkhøyskole, og har arbeidet som slagverker i Oslo-Filharmonien. Han har vært tillitsvalgt og sittet i forbundsstyret i MFO.

 

Cathrine Sandnes er leder for tankesmia Manifest. Hun er utdannet litteraturviter, og har vært redaktør i tidsskriftet Samtiden og kulturredaktør i Dagsavisen. Sandnes skriver jevnlig for Dagbladet.

 

Asle Reime sitter i arbeidsutvalget til Industri Energi, og leder forbundets organisasjonsavdeling. Han har jobbet med skipsbygging, vært sjømann, jobbet på aluminiumsverk og med forpleining offshore. 

 

Forandringsfabrikken presenterer kunnskap og erfaringer fra barn og unge, gjennom foredrag, rådgiving og kurs. De inviterer barn og unge som er i hjelpesystemene i dag med som «proffer» fordi de har viktig kunnskap om hvordan hjelpesystemer og skole fungerer og gode råd til dem som jobber med og i disse systemene.

 

Jon Rogstad er forskningsleder ved Fafo og professor i sosiologi. Han har jobbet mye med temaer som diskriminering i arbeidslivet, etniske minoriteter og frafall i skolen. I 2016 kom boka De frafalne. Om frafall i videregående opplæring – hvem er de, hva vil de og hva kan gjøres?, som Rogstad, sammen med Kaja Reegård, var redaktør for.

 

Trond Giske er nestleder i Arbeiderpartiet og leder for Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget. Han har sittet på Stortinget siden 1997, og har vært statsråd flere ganger, senest Næringsminister fra 2009 til 2013. I 2015 gav han ut boka La læreren være lærer. Veien til en skole der alle lykkes, som tar mål av seg å beskrive hvordan vi kan skape en skole der alle barn kan lykkes.

 

Tom Karp er forsker og foreleser ved Høyskolen Kristiania. Han foreleser i fag som ledelse, lederutvikling og endringsledelse. Karp har en doktorgrad i endringsledelse og er sivilingeniør og bedriftsøkonom. I 2014 gav han ut boka Endring i organisasjoner, som tar for seg ideologiske, teoretiske og praktiske perspektiver på forandring i organisasjoner.

 

Gudrun Haabeth Grindaker er prosjektleder for sammenslåingen av Sandefjord, Andebu og Stokke, og blir rådmann i nye Sandefjord fra 2017. Hun har vært rådmann i Halden kommune, områdedirektør for helse og velferd i KS og sjefsykepleier ved Ullevål sykehus. Grindaker er utdannet sykepleier med videreutdanning i folkehelse og ledelse.

 

Anne Merete Sørensen er hovedtillitsvalgt i Andebu kommune, og har jobbet mye med sammenslåingsprosessen mellom Sandefjord, Andebu og Stokke kommune.

 

Ole Gustav Narud er ordfører i Åmot kommune. Han er leder for Lokalsamfunnsforeningen, og er utdannet økonom. Han har vært leder for Hedmark Senterparti, og fra 2013-2015 var han medlem i det offentlige utvalget som utredet ny kommunelov.

 

Kulturinnslag

 

Gjertruds sigøynerorkester sprang ut av musikkmiljøet på Krølle Kro i Oslo på slutten av 80-tallet og spesialiserte seg tidlig på østeuropeisk sigøynermusikk fra Russland, Romania og framfor alt Ungarn. De har turnert over store deler av Norge, medvirket i radio og TV, deltatt på en rekke festivaler og festspill og spilt inn flere cd-er. Ensemblet mottar ensemblestøtte fra Norsk kulturråd.

 

Oskar Abel Valand Halvorsen er 17 år gammel og elev ved Lørenskog musikk- og kulturskole/Lørenskog skolekorps hvor han spiller slagverk. Han spiller også piano ved Barratt Due Musikkinstitutt.

 

Elise Rougnø er 23 år og kommer fra Lillestrøm. Hun har en bachelorgrad i Musikkteater fra Musikkteaterhøyskolen og er utdannet musikalartist ved Bårdar Akademiet og Bårdar International. Hun har medvirket i flere profesjonelle oppsetninger og skal til høsten bl.a spille i "Tre nøtter til Askepott" ved Lillestrøm kultursenter. 

Joakim Havnø Ousdal er 25 år og kommer fra Sofiemyr. Han har studert Musikk ved Høgskolen i Staffeldtsgate, og er utdannet musikalartist ved Bårdar Akademiets Musikkteaterlinje og Bårdar International. Han har medvirket i flere store produksjoner her i Norge, og har også jobbet som Artist på Garbos Dinnershow på Gran Canaria i showet DIAMONDS.

 

Heine Totland og Gisle Børge Styve har turnert sammen i flere omganger, og reiser nå rundt i hele landet sammen. Heine Totland er musiker med klassisk utdannelse fra Norge og Ungarn. Han har medvirket på plater med Jan Eggum, Silje Nergaard og Vazelina Bilopphøggers, og har spilt i en rekke musikaler. Gisle Børge Styve er kanskje best kjent for sin fortid som en av pianistene i NRK-programmet Beat for Beat. Han er utdannet ved jazz/pop/rock-linja på Norges musikkhøyskole. I tillegg til duoen med Totland er han med i Gisle Børge Styve Trio.

 

No. 4 består av Emilie Christensen, Ingeborg Marie Mohn og Julia Witek. Låtene deres har klare referanser til både jazz og viser, mens tekstene ofte er inspirert av rim og rytme fra hip hop-verden. Deres første singel «Lite og stort» ble mye spilt på P1 sommeren 2014.